Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Introduktionsprogram'

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram för dig som inte är behörig för studier på nationella program
4 Program:
  • Individuellt alternativ
  • Programinriktat val
  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion

Introduktionsprogrammen ska ge dig som inte är behörig möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till att du får ett arbete.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ är ett program för dig som är obehörig till gymnasiet och vill läsa in de grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i. Här får du en individuell studieplan som anpassas efter dina behov, mål och förutsättningar.

Syftet med programmet är att du ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, till en annan utbildning ex. på ett nationellt program eller till arbetsmarknaden.

På individuellt alternativ varvas teoretiska ämnen med motivationshöjande inslag som till exempel körkortsteori, fysisk aktivitet, mat och bak samt bild, färg och form. Tanken med de motivationshöjande ämnena är att ge dig mer kraft till dina huvudämnen och du får själv önska vilka ämnen du vill fördjupa dig i. Praktik på heltid eller deltid kan också ingå i utbildningen och anpassas då efter dina behov.

Här erbjuds Individuellt alternativ

Midgårdsskolan

Ansökan Individuellt alternativ

Om du inte är behörig till gymnasiet och inte blivit antagen till ett annat introduktionsprogram kommer du att kontaktas av Midgårdsskolan.

Kontakt för mer information om individuellt alternativ (IMA)

Hanna Henfridsson, studie- och yrkesvägledare
hanna.henfridsson@umea.se

Fredrik Sandström, studie- och yrkesvägledare
fredrik.sandstrom@umea.se

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val är en utbildning för dig som så snart som möjligt ska fortsätta studera på ett nationellt program. Du som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen alternativt svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen är behörig att läsa programinriktat val.

Här erbjuds Programinriktat val

Programinriktat val finns idag på Dragonskolan, Forslundagymnasiet och Midgårdsskolan.‌ Midgårdsskolan kan erbjuda platser på Estetiska programmet (inriktningarna Dans, Musik och Teater). Mer information om antalet platser och de program som erbjuds får du av din studie- och yrkesvägledare eller via ansökan hos Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan till Programinriktat val

Antagning sker via Gymnasieantagningen www.gymnasieantagningen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för mer information om utbildningen

För mer information kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola eller på respektive gymnasieskola.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är ett program för dig som är i åldern 16–20 år, ny i Sverige och vill studera för att få godkända betyg motsvarande årskurs 9. Verksamhetens syfte är att nyanlända ungdomar ska få en bättre introduktion till det svenska samhället och att främja integration. Målet är att du ska kunna börja på ett gymnasieprogram eller gå vidare till annan utbildning.

När du börjar på programmet får du en individuell studieplan upprättad efter dina egna behov och förutsättningar. Efter samtal, kartläggning och tester placeras du i de ämnesgrupper som passar just din kunskapsnivå. Du får också studiehandledning i ditt modersmål vilket underlättar studierna.

Under utbildningen får du läsa svenska, engelska, matte, idrott, samhällsorienterande ämnen (so) och naturorienterande ämnen (no).

När du har fått din behörighet kan du söka vidare till nationella program på gymnasiet, folkhögskola, Komvux, svenska för invandrare (SFI) eller gå ut i arbetslivet.

Här erbjuds Språkintroduktion

Språkintroduktion har en kontinuerlig intagning över året och finns på Maja Beskowgymnasiet.

Ansökan till Språkintroduktion

Är du 16–20 år, ny i Sverige och vill studera för att få godkända betyg motsvarande årskurs 9 anmäler du dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om Språkintroduktion på Umeå kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion är ett program för dig som saknar behörighet att läsa ett nationellt yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning så att du kan söka dig vidare till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Yrkesintroduktion finns på Dragonskolan.

Som elev på Yrkesintroduktion läser du främst yrkesämnen mot det program du valt. Det ingår även arbetsförlagt lärande (APL) inom den bransch som programmet riktar sig mot. Utbildningen är 2 år och motsvarar 1100 gymnasiepoäng och 200 poäng yrkessvenska. Efter avslutad utbildning får du ett gymnasieintyg.

Program inom Yrkesintroduktion:

Yrkesintroduktion – inriktning butik och service

Här lär du dig grundläggande inom service och försäljning. Kurserna innehåller kunskaper i säljteknik och praktisk marknadsföring. Som säljare kan du arbeta inom livsmedelshandeln eller detaljhandeln. Förutom försäljning ingår även varuhantering och kassatjänstgöring. Du studerar två år och läser då yrkesämnen som är plockade ur Handels- och administrationsprogrammet i gymnasieskolan. APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen.


Var: Dragonskolan


Exempel på kurser:
Entreprenörsskap
Försäljning och kundservice
Branschkunskaper inom handel och administration
Information och kommunikation 1
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1

Yrkesintroduktion – inriktning restaurang och service

Här övar du färdigheter och kunskaper som syftar till arbete inom restaurang, storkök, butikskök och frukostservering. Du lär dig grundläggande om matlagning och specialkost, övar din förmåga inom livsmedel och service samt får möjlighet att lära dig om branschen. Du studerar två år och läser då yrkesämnen som är plockade ur Restaurang- och livsmedelsprogrammet i gymnasieskolan. APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.


Var: Dragonskolan


Exempel på kurser:
Entreprenörsskap

Hälsopedagogik
Livsmedel och näringslivskunskap
Matlagning 1
Service och bemötande 1
Hygien 1
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
Servering 1
Specialkost
Frukost och bufféservering


Yrkesintroduktion - inriktning Glastekniker

Nationellt yrkespaket med kurser från bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av glasarbeten inom bygg- och bilglas.

Var: Dragonskolan

Exempel på kurser:
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 ombyggnad
Specialyrken 1

Yrkesintroduktion - inriktning Golvläggare

Nationellt yrkespaket med kurser från bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete som golvläggare med läggning av olika golvmaterial såsom plastmattor och homogena parkettgolv och uppsättning av olika väggmattor.

Var: Dragonskolan

Exempel på kurser:
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 ombyggnad
Golvläggning 1
Golvläggning 2 våtrum

Yrkesintroduktion - inriktning Plattsättare

Nationellt yrkespaket med kurser från bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av plattsättning.

Var: Dragonskolan

Exempel på kurser:
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 ombyggnad
Specialyrken 1

Yrkesintroduktion - inriktning Betongarbetare

Nationellt yrkespaket med kurser från bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete som betongarbetare med bland annat formsättning, armering och betonggjutningar.

Var: Dragonskolan

Exempel på kurser:
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 ombyggnad
Betong 1 lågform och platta på mark

Yrkesintroduktion - inriktning Ställningsbyggare

Nationellt yrkespaket med kurser från bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av ställningsbyggnationer.

Var: Dragonskolan

Exempel på kurser:
Husbyggnad 1
Husbyggnad 2
Husbyggnad 3 ombyggnad
Specialyrken 1

Yrkesintroduktion - inriktning vård och omsorg

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Du lär dig grundläggande kunskaper inom anatomi & fysiologi, hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Vårdbiträdets arbetsuppgifter är varierande. De stödjer vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag. Att ta vara på vårdtagarens egna resurser är en del av arbetet samt att uppmuntra dem att göra sådant de själva klarar av.


Vanligt förekommande uppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning, linda ben, hjälpa brukaren att ta sin medicin, dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet. Att utföra kontroller som temp, puls och blodtryck kan förekomma. Dagliga rutiner, som städning, tvätt och matlagning ingår också i arbetet. Kort sagt fokuserar vårdbiträdet på det praktiska arbetet, inte på det medicinska.


Du studerar två år och läser då yrkesämnen som är plockade ur Vård- och omsorgsprogrammet i gymnasieskolan samt APL, grundskoleämnen för behörighet kan också läsas.


Var: Dragonskolan


Exempel på kurser:

Anatomi och fysiologi 1

Hälso- oh sjukvård 1

Gerontologi och geriatrik

Social Omsorg 1

Omvårdnad 1

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Psykiatri 1

Psykologi 1

Här erbjuds Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion erbjuds på Dragonskolan.

Ansökan till Yrkesintroduktion

Ansökan görs till Yrkesintroduktion i andra valomgången. Det görs via gymnasieantagningen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta Fredrik Sandström, koordinator Yrkesintroduktion, via e-post för mer information eller om du har frågor om utbildningen.

Ladda ner informationblad om våra yrkesintroduktionsprogram (pdf) , 345 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2024
Sidan publicerad av: Hanna Christoffersson