Ett bibliotek i världsklass

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

För tredje året i rad utses Dragonskolans biliotek till ett skolbibliotek i världsklass.

Skolbibliotek i världsklass är en bedömning av i vilken grad skolbiblioteket utgör en del av skolans pedagogiska struktur och dess systematiska kvalitetsarbete, inte en värdering av den enskilda skolbibliotekariens arbete. Ambitionen med de nya kriterierna är att skolbibliotekets roll i skolans verksamhet ska bli tydligare.

Kunskapen om skolbibliotekets viktiga roll i skolans pedagogiska uppdrag har utvecklats mycket under de senaste åren och ett tydligt exempel på den förändringen är den skolbiblioteksutredning som presenterades under våren 2021 – Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3). De nya kriterierna från 2021 speglar de förslag som föreslås i utredningen.

Det är fackförbundet DIK som står bakom utmärkelsen.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2022
Sidan publicerad av: Madelene Tiger