Ett skolbibliotek i världsklass – för andra året i rad

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Fackförbundet DIK delar varje år ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass till skolor som lyckats göra biblioteket till en självklar del av undervisningen.

I år inkom 63 nomineringar som juryn skulle bedöma och nu är det alltså klart att Dragonskolans bibliotek för andra året i rad tilldelas utmärkelsen. Stort grattis!

Skolbibliotek i världsklass är inte en värdering av den enskilda skolbibliotekariens arbete, utan en bedömning av i vilken grad skolbiblioteket utgör en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande. Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidan publicerad av: Madelene Tiger