Angående de flygblad som delats ut på Dragonskolan

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Fredag 13 april fanns en artikel på vk.se om att främlingsfientlig propagande spridits på skolan. Denna artikel publicerades även i papperstidningen lördag 14 april. Dragonskolan har därefter fått ett flertal frågor kring hanteringen gällande de flygblad som delats ut. Många frågor handlar om polisanmälan mot elever.

Vi vill förtydliga att inga elever är anmälda, vare sig till polis eller SÄPO. Efter önskemål från polisen har skolan meddelat polisen om flygbladen, då polisen tidigare önskat få kännedom om liknande händelser, för att de ska kunna göra en bedömning om dess innehåll är något som behöver utredas.

Dragonskolan förhåller sig till Skolverkets regelverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kring spridning av politisk information i skolan.

Utdrag ur Skolverkets utredning , 48 kB.:

"Skollagen och skolans styrdokument utgår från det mest grundläggande i vårt samhälle; grundlagens bestämmelser om demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter. Som en del av Beslut Bildningsnämnden 20100525 § 34 den offentliga förvaltningen är det också de kommunala skolornas skyldighet, enligt 1 kap 9 § Regeringsformen (RF), att i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt att iaktta saklighet och opartiskhet. Detta är den grundlagstadgade s.k. objektivitetsprincipen. Också grundlagsstadgat är den yttrandefrihet som 2 kap 1 § RF tillförsäkrar varje medborgare gentemot det allmänna – alltså även gentemot skolorna. Den tredje grundlagsstadgade frihet som får betydelse i sammanhanget är tryckfriheten som stadgas i 1 kap 1 § tryckfrihetsförordningen.

Viktigt att komma ihåg är dock att skolan inte är någon allmän plats, och att bestämmelserna om tryckfrihet och yttrandefrihet inte innefattar någon rätt för medborgare – eller en grupp av medborgare – att få tillträde till en plats som inte är allmän för att där sprida sitt budskap eller sina tryckta skrifter. Inte heller råder mötesfrihet i egentlig mening. Det är skolan/rektor som beslutar vem som får lov att vistas i skolan, och således krävs tillstånd från rektor för att utomstående ska få sprida information, dela ut flygblad eller sätta upp ett bokbord eller affischer".

Umeå Gymnasieskola vill vara en öppen plats där eleverna får kunskaper om samhället utanför skolan. Organisationer, myndigheter och politiska partier har möjlighet att besöka skolorna och informera via bokbord. Utifrån skolverkets direktiv har de kommunala gymnasieskolorna tagit fram en gemensam policy för externa besökare. Policyn finns att läsa i sin helhet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Utöver detta finns även regler för affischering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följs inte ordningsreglerna kan det innebära att en organisation, myndighet eller politiskt parti avvisas och därefter nekas besöka skolan.

Bild

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2018
Sidan publicerad av: Marie Nygren