• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / ”Vi kommer att fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor tillsammans med vår personal”

”Vi kommer att fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor tillsammans med vår personal”

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Skolinspektionens bedömning är att det finns brister i värdegrundsarbetet på Dragonskolans teknikprogram. Dessutom påpekar inspektionen att inte alla lärare anmäler till rektor när elever upplever att de blivit utsatta för kränkande behandling. Detta trots att skolan har rutiner för det.

– Vi ser allvarligt på skolinspektionens utlåtande och kommer att fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor tillsammans med vår personal. Det är också viktigt att lärare alltid anmäler till rektor när de får kännedom om att en elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling, även om man själv hanterat ärendet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, Umeå kommun.

Hon poängterar också att all skolpersonal alltid ska arbeta efter de grundläggande demokratiska värden som anges i skollag och läroplan och ta avstånd från alla uttryck som strider mot detta.
– Skolinspektionen skriver att eleverna oftast upplever god stämning under lektionerna och att de flesta lärare har ett bra bemötande, men detta fråntar inte skolans ansvar att arbeta vidare med frågan, säger Nicklas Wallmark, biträdande utbildningsdirektör, Umeå kommun.

Dragonskolan har redan påbörjat en analys av värdegrunden bland personal och elever på skolan. All personal och alla elever på skolan kommer att få en utbildning i värdegrund och hur en kan jobba med dessa frågor.

  • Skolan genomför också temaveckor om samtycke, värdegrund och främlingsfientlighet
  • Värdegrundsfrågor kommer att lyftas i andra forum och som en del i skolans ordinarie verksamhet. Vissa åtgärder var planerade sedan tidigare, som exempelvis temaveckor
  • Frågor om samtycke och värdegrund kommer att tas upp i gemensamma forum som klassråd, skolforum och på arbetsplatsträffar med skolans personal
  • Intresserade elever uppmuntras att delta i arbetet med idéer och genomförande i en referensgrupp
  • På individnivå kommer frågan att få särskild uppmärksamhet i samband med utvecklingssamtal
  • Skolan ska säkerställa att alla elever och all personal känner till Umeå kommuns och programmens plan mot diskriminering och kränkande behandling och de rutiner som hör till den
  • Dragonskolan har även inlett ett samarbete med Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet som ska genomföra enkäter och intervjuer med elever och personal på teknikprogrammet.

Umeå kommun ska senast den 15 augusti 2018 vidta åtgärder och redovisa dessa till Skolinspektionen.

Kontakt:
Ann-Christine Gradin
Utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Nicklas Wallmark
Gymnasiechef/biträdande utbildningsdirektör
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Bild

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Sidan publicerad av: Andreas Moberg