Krafttag mot diskriminering och kränkande behandling på Dragonskolan

Kontakta Dragonskolan

Dragonskolan
Telefon: 090-16 24 20

Besöksadress: Dragongatan 1, 903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Efter den senaste tidens debatt om sexism på Dragonskolan förstärker skolan arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Det handlar bland annat om temaveckor om samtycke, skolans värdegrund och främlingsfientlighet. Dessa frågor kommer också att lyftas i andra forum och som en del i skolans ordinarie verksamhet.

Flera åtgärder var planerade sedan tidigare, som exempelvis temaveckan om samtycke
och ”Under samma himmel” som handlar om främlingsfientlighet och utanförskap.
Frågor om samtycke och värdegrund kommer också att tas upp i gemensamma forum
som klassråd, skolforum och på arbetsplatsträffar med skolans personal.

– Detta är ett samhällsproblem men vi ska göra allt vi kan för att åstadkomma
en förändring. Det kommer att bli extra fokus på de här frågorna på både grupp
och individnivå. Vi uppmuntrar också intresserade elever att delta i arbetet
med idéer och genomförande, säger Anna Sundelin, samordningsrektor på
Dragonskolan.

Utbildning och samtal
På individnivå kommer frågan att få särskild uppmärksamhet i samband med
utvecklingssamtal.
– Vi kommer även att arbeta med att säkerställa att alla elever och all
personal känner till programmens plan mot diskriminering och kränkande
behandling och de rutiner som hör till den, poängterar Anna Sundelin.

Dragonskolan kommer också att göra en framåtsyftande analys av värdegrunden
bland personal och elever på skolan. All personal och alla elever på skolan
kommer att få en utbildning i värdegrund och hur de kan jobba med dessa frågor.

Skolinspektionen granskar
Skolledningen påpekar att de senaste veckornas debatt utgår från en enskild
händelse som inte är representativ för hela Dragonskolan.
– Det som har hänt är beklagligt. Vi har gjort åtgärder och hoppas nu att
Skolinspektionen granskar ärendet. Om det framkommer några brister så ska vi se
över våra rutiner, säger Nicklas Wallmark, gymnasiechef och biträdande
utbildningsdirektör.

För mer information kontakta:
Anna Sundelin
rektor, Dragonskolan
070-397 59 52
mejl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Sidan publicerad av: Marie Nygren