Kontakta Södra Ålidhemsskolan F–9

Södra Ålidhemsskolan F–9
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Lärarstråket 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Välkommen till Ålidhemskolan, en dynamisk skola med engagerad och kompetent personal och elever från många olika kulturer. Skolan ligger på Ålidhem, ett område med närhet till både universitetet och Norrlands universitetssjukhus, men som också erbjuder täta bussförbindelser med övriga delar av Umeå. Närområdet kännetecknas av flerbostadshus kring ett mindre centrum med matvarubutiker, restauranger mm.

Våra lokaler

Ålidhemsskolan bedriver sin verksamhet i två olika skolbyggnader. I en av byggnaderna finns även ett kombinerat folk- och skolbibliotek samt en fritidsgård:

Årskurs 1–3, förskoleklass och fritids: Södra Ålidhemsskolan F3, Adress: Socionomstråket 17.
Årskurs 4–9, förberedelsegrupp och fritidsklubb: Södra Ålidhemsskolan, Adress: Lärarstråket 1.

Mångfald är en styrka

Ålidhemsskolan är en mångkulturell skola och här finns ett stort antal språk representerade vilket vi ser som en styrka. För oss är det viktigt med en skola för alla, där olikheter utvecklar tolerans och solidaritet. Vi arbetar aktivt med språkutvecklande arbetssätt, både i skolan och på fritids, för att stärka elevernas identitet och språkutveckling.

Arbetsro, trivsel och trygghet

Vi arbetar aktivt för att eleverna ska ha god arbetsro och en trivsam lärmiljö. Vårt mål är att eleverna ska känna trygghet, tillhörighet och stolthet. Det behöver alla bidra till genom att följa de regler som finns, visa hänsyn, använda ett trevligt språk och vara rädda om vår gemensamma skolmiljö. Här Länk till annan webbplats. kan du ta del av skolans plan mot kränkande behandling.

Kunskap och likvärdighet

Vi vill att våra elever ska uppleva att skoldagen innehåller utmaningar, meningsfulla sammanhang och glädje i att lyckas. Alla ska få rätt stöd i sitt lärande och sin utveckling så att de kan göra goda val för framtiden. Vår främsta tillgång är erfaren, professionell och engagerad personal som tränar eleverna på att tänka självständigt, att ifrågasätta det de ser och hör, att stå upp för det de tror på och att lösa olika problem de möter. Skolans lärare använder sig bland annat av olika strategier för kooperativt lärande.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för elever i behov av särskilt stöd. Både läromedel och undervisning anpassas efter behov. På skolan finns speciallärare, specialpedagoger och andra personalresurser. Dessutom erbjuds studiestöd efter skoltid från och med årskurs 6.

Skolan har goda betygsresultat med jämförelsevis höga meritvärden när eleverna går ut årskurs 9. Vi strävar efter en likvärdig bedömning genom att föra en dialog inom skolan men också med pedagoger på andra skolor.

Demokrati och delaktighet

För oss är det viktigt med ett demokratiskt förhållningssätt med delaktighet och gemensamt ansvar. Skolan har kontinuerliga elevrådsmöten med representanter från skolans klasser och här finns elevskyddsombud som uppmärksammar och hjälper till med att förbättra arbets- och lärandemiljön.

Samarbete med vårdnadshavare

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att kontakta oss på skolan om du har några frågor eller funderingar.

Umeå kommuns grundskolor använder lärplattformen Unikum där lärare, fritidspersonal och rektor på ett enkelt sätt kan nå ut med information. Syftet är att underlätta för dig som vårdnadshavare att få ökad insyn och delaktighet i ditt barns lärande i skolan. I Unikum kan du, förutom att ta del av information, anmäla frånvaro och följa ditt barns kunskapsutveckling.

Ålidhemsskolan fritidshem använder också webverktyget Tempus, som gör det enkelt för vårdnadshavare att lägga in schema för vistelsetid hemifrån via dator eller smartphone, dygnet runt. Du som vårdnadshavare kan exempelvis via Tempus meddela om en annan person hämtar ditt barn en specifik dag.

Vill du veta mer om vår skola?

Kontakta skolans rektorer som kan berätta mer.

Anna Rönnlund, rektor för årskurserna F–9 samt förberedelsegrupp och fritidshem
090-16 47 11
076-144 18 96
anna.ronnlund@umea.se

Johanna Svensson, biträdande rektor för årskurserna 6–9
070-699 00 51
johanna.svensson@umea.se

Fler kontaktuppgifter till skolan finns här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2024
Sidan publicerad av: Ida Forsgren