Kontakta Södra Ålidhemsskolan F–9

Södra Ålidhemsskolan F–9
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Lärarstråket 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Kontakt

Skolan bedriver sin verksamhet i två olika skolbyggnader.

Södra Ålidhemsskolan F-3, Socionomstråket 17
Verksamhet: Förskoleklass, åk 1-3, fritids F-3.

Södra Ålidhemsskolan, Lärarstråket 1
Verksamhet: åk 4-9, förberedelsegrupp, fritidsklubb.

Rektorer

Anna Rönnlund, rektor åk F-9, förberedelsegrupp och fritids
090-16 47 11
076-144 18 96
anna.ronnlund@umea.se

Johanna Svensson, biträdande rektor åk 6-9
090-16 47 10
070-699 00 51
johanna.svensson@umea.se

Administration

Ida Forsgren
090-16 48 00
070-274 50 21
ida.forsgren@umea.se

Skolskjuts

Kontakta skolskjutshandläggare Länk till annan webbplats.

Områdeschef F-6

Magnus Josefsson
090-16 29 10
magnus.josefsson@umea.se

Områdeschef 7-9

Karin Thysell
070-624 41 05
karin.thysell@umea.se

Fritidsavdelningar

Norrskenet, åk F och 1: 090-16 47 54
Regnbågen, åk 2 och 3: 090-16 47 55
Fritidsklubben, åk 4-6: 090-16 47 19
Fritidsgården: 090-16 48 32

Arbetsrum

Förskoleklass och åk 1: 070-273 79 27
Åk 2 och 3: 090-16 47 21, 070-273 88 59
Åk 4, 5 och förberedelseklass: 090-16 47 19
Åk 6-9: 090-16 47 27, 090-16 47 05, 090-16 47 47

IT-pedagog F-6

Rickard Erlingsson
070-255 11 32
rickard.erlingsson@umea.se

IT-pedagog 7-9

Helene Ericsson
070-582 30 98
helene.ericsson@umea.se

Studie- och yrkesvägledare

Kontakta studie- och yrkesvägledare Länk till annan webbplats.

Skolsköterska, elevhälsan

Eva Carrick, skolsköterska åk F-9
070-677 04 42
eva.carrick@umea.se

Skolläkare, elevhälsan

Kontaktas genom skolsköterskan

Skolkurator, elevhälsan

Maria Sandberg
090-16 47 16
070-757 83 77
maria.sandberg@umea.se

Skolpsykolog, elevhälsan

Linnea Germundsjö
070-611 16 62
linnea.germundsjo@umea.se

Skolrestaurang

Södra Ålidhemsskolan: 090-16 47 45

Vaktmästeri

072-210 67 38

Ålidhemskolan fasad
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2024
Sidan publicerad av: Ida Forsgren