Kontakta Ersdungens skola F–6

Ersdungens skola F–6
Telefon: 090-16 46 03
E-post:

Besöksadress: Trattgränd 3–5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Ersdungens skola består av elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan ligger vackert belägen intill en lummig skogsdunge och ett stenkast från flera stora grönområden. Gården är utrustad för lek i olika former, och det finns även möjlighet till lite avskildhet om man så önskar. Fritidspedagogerna har ett huvudansvar för att alla elever ska ha meningsfulla raster, de erbjuder veckans lek och finns tillgängliga för små pratstunder.

Möts med respekt

Ersdungen kännetecknas av ett öppet och tillåtande klimat, här möts alla med respekt. Barn och elever på Ersdungen ska känna glädje och motivation att lära nytt, tillsammans med vuxna. Ersdungen har hittat balansen i arbetet med hög måluppfyllese och arbetet med värdegrunden. Vi har utvecklat ett gemensamt arbetssätt för att stärka elevernas läsförståelse. Vi arbetar tematsikt med läsning vilket ökar läslusten hos alla elever. Matematiken genomsyras av ett formativt förhållningssätt. I alla verksamheter pågår kollegialt lärande.

Vår utemiljö

Under sommarhalvåret är det full aktivitet på vår fotbollsplan, vilken förvandlas till isbana under vinterhalvåret. I skolans förråd finns skridskor och skidor att låna. På skolgården finns en skog som inbjuder till lek. Det finns även lekställningar, cykelbana samt övriga lekytor.

Alla barn vill om de kan

Här delar alla pedagoger en gemensam värdegrund som enkelt kan beskrivas med orden, alla barn vill om de kan, alltså om de får rätt förutsättningar för att lyckas. Detta är en grundförutsättning för att de barn och elever som vi arbetar med, ska utvecklas till goda samhällsmedborgare.

Alla barn och elever ska känna sig trygga under sin vistelse på Ersdungen, och för att göra detta möjligt har vi valt följande, under raster finns många vuxna ute det erbjuds rastaktiviteter som veckans lek. Skolgården är utrustad för att möta olika intressen.

Skolans regler är:

  • Jag är här för att lära och låta andra lära.
  • Jag visar respekt för mig själv och andra.

Nära samarbete med vårdnadshavare

Vi har ett nära samarbete med barn och elevers vårdnadshavare, vilket är en mycket viktig grund för barns trygghet. Vi har tydliga och väl förankrade regler, vilka ger möjlighet till moraliska samtal med eleverna.

Vårdnadshavarna är ytterst viktiga, och samarbetet med hemmet är en av förutsättningarna för att vi ska lyckas. Det finns inga frågor som är för små att ställa till oss på Ersdungen. Vi vill att elever och vårdnadshavare ska uppfatta oss som professionella och mellanmänskliga och att vi hittat balansen mellan kunskap och värdegrund.

Förskoleklass
Fritids på Ersdungen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin