Kontakta Ersdungens skola F–6

Ersdungens skola F–6
Telefon: 090-16 46 03
E-post:

Besöksadress: Trattgränd 3–5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Förskoleklass

Hos oss är förskoleklassen mötet mellan förskola och skola, pedagogiken inspireras av båda verksamheterna. I förskoleklass får barnens förkunskaper möta nya kunskaper som utgör en stabil grund för sin fortsatta resa genom skolsystemet. Den fria leken och barnens intressen möter arbetsstunder genom hela dagen.

På Ersdungen har vi en förskoleklass som under dagen delas in i två basgrupper, därefter ytterligare i mindre arbetsgrupper. Vi har ett fritids i samma lokaler och med samma personal för att skapa trygghet för alla barn.

I förskoleklassen bygger vi vidare på det barnen redan är bekanta med från förskolan. Vi arbetar mycket med bokstavslekar, sifferlekar och ordlekar för att sedan närma sig det arbetssätt som råder i skolan.

Vi har ca två arbetsstunder varje dag, detta sker ofta i mindre grupper. Vi arbetar med svenska och matematik i arbetsböcker som är kopplade till högläsningsböcker. Bild, idrott, och No/So är också arbetsstunder som är återkommande varje vecka.

I förskoleklassen lägger vi grunden för ett långsiktigt lärande. Vi arbetar mycket för att förankra värdegrunden. Ersdungen har en värdegrundshand som är vår utgångspunkt ”Jag är här för att lära och låta andra lära.” Att vi rustar barnen med respekt och hänsyn för sig själv och sina kamrater är en viktig del i vår verksamhet. Att alla barn ska känna sig trygga är ett av våra mål och en viktig förutsättning för barnens lärande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2022
Sidan publicerad av: Björn Eskilsson