Kontakta Ersdungens skola F–6

Ersdungens skola F–6
Telefon: 090-16 46 03
E-post:

Besöksadress: Trattgränd 3–5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Fritids

På fritidshemmet arbetar vi i åldershomogena grupper, vilket innebär att varje årskurs har en egen avdelning. Detta har vi valt för att minska antalet relationer och kontakter för barnen under sin skoldag.

Här arbetar pedagogerna aktivt med att förankra värdegrunden, och att omsätta den i konkreta handlingar. Att samarbeta, kompromissa och att lyssna på varandra, att använda vårdat språk, visa respekt för olikheter, och att ta ansvar för sig själv och sina saker, är viktiga inslag i verksamheten. På fritidshemmet uppmuntras barnen att prova på många skapande aktiviteter.

Rastvärdar

Pedagogerna inom fritidshemmet har huvudansvaret för alla raster, de erbjuder veckans lek, och vuxna finns där eleverna finns. Detta har medfört ökad trygghet och färre konflikter, eleverna upplever detta mycket positivt.

Fritidshemmets dag

På våren firas fritidshemmens dag. Då har barnen skapat något de visar upp. Detta har varit hattar eller masker. Sång är också ett återkommande inslag. Sedan serveras det fika.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2022
Sidan publicerad av: Björn Eskilsson