Kontakta Brännlands skola F–3

Brännlands skola F–3
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Brännlandsvägen 41

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Vi satsar på en profil där ett samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem ger oss en helhetssyn på eleven och ett stöd i elevens allsidiga utveckling. Våra elever ska känna sig trygga och utveckla självförtroende och en lust att lära. Alla i skolan har ett gemensamt ansvar att skapa trivsel och värme. 

Elever på vår skola har ett planerat skolspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ger förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. Ett skolspår kan omfatta en eller flera skolor. Läs om vilket skolspår som erbjuds för elever på denna skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghet och trivsel

Det är viktigt för oss att alla elever känner sig trygga och blir sedda. En del i det arbetet är samarbetet mellan klassgränserna, både under skoltid och fritidstid, samt arbetet med kamratskap. Skolan är relativt liten vilket innebär att personal och elever lär känna varandra väl och ingen blir anonym.

Några viktiga punkter i Brännlands skolas likabehandlingsplan:

  • Eleven ska känna glädje att gå till skolan.
  • Eleven ska känna trygghet och vara känd av alla vuxna på skolan.
  • Eleven ska känna att han/hon duger och vågar framföra sina åsikter.
  • Föräldrar ska känna sig trygga i samarbetet med skolan.

Samarbete och aktiviteter

​Arbetet med kamratskap sker kontinuerligt under hela läsåret. Det kan t ex vara samarbetslekar och självstärkande aktiviteter utifrån ålder. Diskussioner kring värdegrundsfrågor sker regelbundet i elevernas vardag men även i samband med olika temaområden/temadagar, t ex FN-veckan.

Vi anser att det är av stor betydelse att varje elev ska känna sig välkommen och bli bekräftad redan från skolstarten. Därför börjar varje läsår med olika aktiviteter och utflykter för skolans alla elever. Det kan vara tipspromenader, cykelutflykter och samarbetslekar utomhus. Nya elever kommer då in i gemenskapen på ett naturligt sätt och elever och pedagoger lär känna varandra över klassgränserna. För att upprätthålla gemenskapen anordnas senare under året t ex skidvecka, innebandyturneringar och temadagar i åldersblandade grupper.

På vår skola har eleverna möjlighet att delta i planerade aktiviteter på lunchrasterna måndag – torsdag. Syftet är att öka tryggheten och trivseln på skolgården samt att skapa goda sammanhang där relationer byggs och därigenom motverka  utanförskap och kränkande beteenden.

Lärande i centrum

Lärande och kunskap är centralt i skolan. Välutbildade pedagoger, elevmedverkan och varierande metoder bidrar till att eleverna behåller sin nyfikenhet och sin vilja att lära och upptäcka omvärlden. På skolan finns även en speciallärare som fungerar som ett stöd till pedagogerna och hjälper de elever som behöver extra stöd/utmaningar i skolarbetet.

Medvetna och delaktiga elever

En meningsfull fritid

Hos oss får eleverna en meningsfull fritid och möjlighet till rekreation. Vi erbjuder eleverna olika planerade aktiviteter och möjlighet att själva påverka sin fritid genom egna val. Leken är det viktigaste i barnens sociala utveckling och inlärning. I leken tränar barnen sin kreativitet och fantasi och utvecklar sitt samspel med andra barn i olika åldrar.

Läs mer om fritids

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark