Kontakta Brännlands skola F–3

Brännlands skola F–3
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Brännlandsvägen 41

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Medvetna och delaktiga elever

Bild

Vi arbetar för att skapa en miljö där elever och vårdnadshavare känner att de får vara med och påverka. Tillsammans med vårdnadshavare och lärare sätter eleverna upp egna mål för sitt lärande. Det gör att eleverna de känner sig motiverade att tar ett större ansvar. Utifrån ålder och mognad deltar eleverna även i andra delar av undervisningen.

Skolan har 15-20 elever i varje klass och minst en utbildad lärare ansvarar för varje årskurs. Vi samarbetar i två arbetslag, F-1, 2-3 där även pedagoger från fritids och slöjdlärare ingår. Klasstorlekarna och tillgången på pedagoger gör det möjligt att gruppera eleverna på olika sätt beroende på arbetssätt och individuella behov. Alla klassrum har en interaktiv tavla, smartboard, och tillgång till datorer och andra digitala verktyg.

Undervisningen genomsyras av ett formativt arbetssätt, vilket är ett redskap för lärande. Målen med undervisningen tydliggörs, bedömning gentemot målen görs fortlöpande och utifrån den informationen planeras fortsättningen med arbetsområdet. Formativ bedömning är ett förhållningssätt som gör eleverna medvetna och delaktiga i sitt lärande.

Läsförståelse är viktigt i alla ämnen och därför arbetar vi medvetet och strukturerat med olika lässtrategier redan från förskoleklass. 

Elever som rör sig mycket lär sig mer. Vi uppmuntrar till fysiska aktivieter genom att arragera lekar under raster, friluftsdagar samt årliga turneringar i innebandy, fotboll och brännboll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2021
Sidan publicerad av: Erika Dahlgren