Kontakta Botsmarks skola F–3

Botsmarks skola F–3
Telefon: 090-16 27 79
E-post:

Besöksadress: Andersrovägen 5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

På Botsmark skola arbetar vi dagligen för att stärka barnens trygghet, utveckling, trivsel och delaktighet. Engagerad personal och hög personaltäthet ger en trygg miljö och bra förutsättning för lärande. Hos oss är alla välkomna och vi är överens om att olikheter stärker.

Demokrati och trygghet är grundstenar i verksamheten och genomsyrar hela vår dag. Allt eftersom barnet växer ökar ansvaret för det egna lärandet. På Botsmark skola arbetar vi med konkretiserade och synliga mål något som ger medvetna och målinriktade elever. Våra åldersblandade grupper ger goda förebilder och en klassrumsmiljö där man hjälper varandra.

Elever på vår skola har ett planerat skolspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ger förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. Ett skolspår kan omfatta en eller flera skolor. Läs om vilket skolspår som erbjuds för elever på denna skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delaktighet

Varje vecka har vi klassråd. Under klassrådet ges eleverna möjlighet att påverka den undervisning och skoldag som de befinner sig i. Frågor, argument och diskussioner är bra startskott för att lyckas förändra och förbättra något. Vi tränar på att alla ska få komma till tals och beslut i enskilda frågor löser vi med demokratisk röstning. Protokollen från klassråden är dokument som finns synlig för vårdnadshavare, skolans ledning samt övrig personal.

Som förälder på skolan får du information om ditt barns utveckling genom utvecklingssamtal, i webbportalen Lärum, på föräldramöten och via veckobrev.

Stimulerande aktiviteter

Vår ambition är att det ska vara lustfyllt att lära. Det lustfyllda försöker vi uppnå genom att i den mån det är möjligt presentera aktiviteter där elevernas samtliga sinnen stimuleras. Variation och meningsfullhet anser vi är andra faktorer för en lyckad skolgång. Nära skolan hittar vi Höjden, en pedagogisk omsorg för barn upp till fem år. Vid högtider, temadagar, storsjung och bärplockardagar planerar vi utifrån hela verksamhetens barn. Vi vill att alla barn, oavsett ålder, får mötas under planerade aktiviteter och får bekanta sig med varandra. Hos oss hjälper de äldre barnen de yngre och en stark vi-känsla finns.

Hållbar utveckling

Vi värnar om den miljö vi lever i och som finns nära oss. Närheten till skogen och vår gemensamma miljö gör oss medvetna om vikten att ta vara på den på bästa sätt. Barnen är tillsammans med skolans personal delaktiga i källsortering och daglig kompostering. Vi använder oss av både kall och varm kompost

Skolan är certifierad i Lärande för hållbar utveckling. Under hösten skördar vi, både från det skogen har att bjuda och från skolgårdens egen odling. Skolan är i stort sett självförsörjande på sylt och saft tack vare barnens och pedagogernas engagemang. Skolgården bjuder på en varierad lekmiljö, i skogen stimuleras barnens förmåga att röra sig i naturen och bara ett stenkast därifrån finns en stor grillstuga som används av såväl skola som fritidshem.

Trygghet och trivsel

Hos oss på förskolan Höjden går de yngsta barnen mellan 1–4 år. Vi arbetar dagligen för att skapa trygga barn vilket vi tror vi når genom en lugn och inbjudande miljö. Eftersom vi är en liten verksamhet mitt i byn har vi en stark gemenskap där alla barn känner varandra. Den dagliga föräldrakontakten ser vi också som en stor del i barnets trivsel. Vi har ett nära samarbete med skolan och förskoleklassen och träffas ofta i gemensamma temadagar och aktiviteter. Inskolning ser vi som en viktig del i barnets trygghet och trivsel, därför är det viktigt att den fungerar bra. Vi anpassar introduktionen efter barnets behov men följer ett två-veckorsprogram där barnen stegvis får bekanta sig med vår miljö och dagliga rutiner. Vår verksamhet har öppet 05.40–17.15.

Förskoleklass och fritids
Förväntansdokument
Introduktion

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark