Kontakta Botsmarks skola F–3

Botsmarks skola F–3
Telefon: 090-16 27 79
E-post:

Besöksadress: Andersrovägen 5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Förskoleklass och fritids

Bild

Skolans förskoleklass och fritidsverksamhets möts i det gemensamma namnet Flyttblocket. Här möter barnen meningsfulla aktiviteter, fri lek och planerade aktiviteter.

Fritidshemmet erbjuder en stor variation i utbudet av aktiviteter och hos oss är det en självklarhet att vara ute mycket. Skolans variationsrika gård och närliggande skog med tillhörande grillstuga används ofta, där både styrda och fria aktiviteter får plats. Synsättet att vi lär för livet kan man se i de aktiviteter och kunskaper barnen får ta del av. I fritidsverksamheten sker allt från typiska pysselaktiviteter till tvålkokning, pinnbrödstillverkning och framställande av egna tändblock.

Förskoleklassens arbete är utöver den fria leken den första kontakten med skolan. Här tränar barnen sin språkliga och matematiska medvetenhet, både enskilt och i grupp. Barnen får möta varierade aktiviteter i olika uttrycksformer, skapande, rörelse, sång och musik. I förskoleklassen varvas de teoretiska arbetspassen med lek, både fri och styrd. Delaktiga pedagoger är närvarande under hela barnets dag. Som en del i den första kontakten med skolan så har vi under året gemensamma tema-arbeten och friluftsdagar tillsammans med årskurs 1-3.

Som förälder på skolan får du information om ditt barns utveckling genom utvecklingssamtal, på föräldramöten och via veckobrev.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Sidan publicerad av: Helen Waara