Kontakta Botsmarks skola F–3

Botsmarks skola F–3
Telefon: 090-16 27 79
E-post:

Besöksadress: Andersrovägen 5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Förväntansdokument

Ni kan förvänta er att personalen värnar om vår skola/lärmiljö genom att:

 • Alla ska bemötas med hänsyn, vänlighet och respekt.
 • Bemöta pojkar och flickor som jämlika.
 • Alla barn ska känna att "jag kan och jag duger".
 • Sätta tydliga regler och gränser.
 • Skapa en lugn och trivsam miljö med tryggt arbetsklimat både ute och inne.
 • Uppmärksamma och förhindra kränkningar, trakasserier och mobbning.
 • Ha en öppen kommunikation mellan hem och skola.
 • Berörd personal tar kontakt med hemmet om något särskilt hänt.
 • Följer föreskrivna läroplaner, skolplaner och lokala arbetsplaner samt skollagen.Ttydliggöra och arbeta efter Bullmarks skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi förväntar oss av dig som elev att du:

 • Visar vänlighet och hänsyn för alla barn och vuxna samt använder ett vårdat språk.
 • Passar tider och har med dig för dagen "rätt utrustning" t.ex. läxor, idrottskläder.
 • Förstår att det är förbjudet att med mimik, kroppsspråk, slag eller språk göra någon annan illa eller ledsen.
 • Är rädd om skolans lokaler/utrustning och hjälper till att hålla skolan ren och snygg.
 • Följer skolans regler och skolskjutsreglerna.
 • Respekterar vår gemensamma arbetsplats och tänker på att alla har rätt till arbetsro.
 • Sköter dina arbets- och hemuppgifter.
 • Lämnar personliga tillhörigheter som ej ska användas i skolarbetet hemma.

Vi förväntar oss av dig som förälder att du:

 • Tar del av era barns planeringar, veckobrev eller annan information gällande skolans och fritidshemmets verksamhet.
 • Ser till att ditt barn är hemma och kurerar sig vid sjukdom och att sjukanmälan görs.
 • Kontaktar berörd personal eller skolledning om ni har funderingar. Vi kan bara förändra och förbättra det vi har kännedom om.
 • Ser till att barnet är utvilat, har ätit frukost, samt har med sig för dagen rätt "utrustning".
 • Intresserar dig för dina barns hemuppgifter och stöttar barnen att ta eget ansvar för dessa.
 • Hämtar/lämnar ditt barn på fritids minst en gång i veckan.
 • Hjälper era barn att sköta/utföra inbjudningar hemifrån till t.ex. födelsedagskalas.
 • Meddelar skolan om ditt barn inte kan delta i t.ex. idrottsundervisningen, samt ge förslag på alternativ uppgift.
 • Är uppmärksam på om något barn utsätts för kränkande behandling och känner ansvar för att skolpersonalen får veta.
 • Har en öppen kommunikation mellan hem och skola.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2020
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin