Kontakta Solbacken

Solbacken
Telefon: 090-16 42 45
E-post:

Besöksadress: Solbackavägen 16

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Förskolan Solbackens ledord

Bild

Välkomnande

På förskolan Solbacken vill vi att alla ska känna sig välkomna och trygga både med vuxna, barn och i vår lärmiljö. Trygghet och trivsel är grunden för all verksamhet i förskolan. 

Läs mer om vårt arbete och hur introduktionen går till hos oss.

Lärande

Vi lär oss i samspel med andra. Förskolans miljö är utformad för att skapa möjlighet till lärande möten.

Utforskande

Vi vill ge barnen möjlighet till många olika uttryckssätt där både ”knopp och kropp” aktiveras genom ett undersökande och utforskande arbetssätt där barnens lek, tankar och fantasi ligger till grund för lärprocesser.

Vi tror på att skapa förutsättningar för utforskande, lek och lärande, både enskilt och tillsammans med andra genom att lyssna in, stötta barns nyfikenhet och vara medforskande pedagoger.

Delaktighet

Vi vill att barnen ska få möjlighet att påverka sin vardag genom att göra medvetna val och känna tillit till sin egen förmåga. Vi arbetar med att utforma en pedagogisk miljö som bjuder in till lek, utforskande,  lärande och självständighet. Genom att arbeta i åldersindelade grupper kan vi anpassa material och aktiviteter efter barnens förutsättningar, behov och intressen.

Genomskinlighet

Vi vill synliggöra vårt arbete så att barn, vårdnadshavare och pedagoger ska kunna ta del av och känna sig delaktiga i vår verksamhet. Det gör vi genom vårt förhållningssätt, reflektion, i samtal, vår öppna miljö och genom att dokumentera barnens lärprocesser i Unikum. Vi värdesätter en öppen dialog för att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt för ert barn på förskolan Solbacken.

Har ni frågor, idéer eller synpunkter om vårt arbetssätt, prata gärna med oss!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2023
Sidan publicerad av: Carina Vallrud