Kontakta Solbacken

Solbacken
Telefon: 090-16 42 45
E-post:

Besöksadress: Solbackavägen 16

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Introduktion

Vatten, förskola, genomskinlighet

När barnet fått plats på förskolan Solbacken skickar vi ett informationsbrev. Vårt mål med introduktionen är att barn och vårdnadshavare ska få en lugn och trygg start för att lära känna personal, barngrupp och miljön.

Introduktionen är olika för olika barn men som vårdnadshavare får man räkna med två veckor. Hur lång tid introduktionen tar kan variera beroende på barnets erfarenheter sen tidigare. Tänk på att det också kan bli att barnet insjuknar under introduktionen vilket gör att det kan ta längre tid. Tiden brukar vara 1,5 timme per dag på förmiddagen, oftast 9:00-10:30, där du som vårdnadshavare är med de första dagarna och så småningom lämnar barnet kortare stunder. Har ni syskon i verksamheten så gäller 15 tim/vecka eller introduktionsstiderna.

Ni som vårdnadshavare är en viktig del för att lära känna ert barn och dess familjesammanhang. Under introduktionen fungerar vårdnadshavare som barnets trygghet. Fokus för pedagogerna är att bygga upp en relation till barnet och locka till lek. Barnet behöver lära känna miljön, barn och pedagoger i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Det kan vara genom att iaktta allt nytt runtomkring, sitta i knät en stund eller aktivt undersöka. Det är bra om vårdnadshavare befinner sig på en särskild plats så att barnet vet vart hen kan tanka trygghet. Vi pratar gärna med er vårdnadshavare före och efter introduktionen.

När introduktionen är klar bör man ha i åtanke att barnet befinner sig i en ny miljö med många barn och vuxna. Det är viktigt att vi har en öppen dialog där vi alltid har barnets bästa som utgångspunkt.

Behöver dtt barn specialkost? Ansök till Måltidsservice Länk till annan webbplats.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Alla i förskolans verksamhet som kommer i kontakt med känsliga uppgifter har tystnadsplikt. Vårdnadshavare ska kunna tala med förskolepersonalen utan att informationen förs vidare. Informationen är viktig för oss, tex om det hänt något särskilt hemma eller i barnets omgivning, för att lättare förstå och bemöta barnet på bästa sätt. 

Enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 § har alla som arbetar på förskolan anmälningsplikt om vi misstänker att ett barn far illa och har skyldighet att göra en orosanmälan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin