Kontakta Solbacken

Solbacken
Telefon: 090-16 42 45
E-post:

Besöksadress: Solbackavägen 16

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Solbacken ligger i Holmsund, cirka 15 kilometer utanför Umeå, med närhet till havet och skärgården. Förskolan ligger i närheten av skola, bibliotek, sporthall, simhall, skridskobana och fotbollsplan. Förskolan byggdes 2013 och är unik i sin arkitektur och byggd utifrån ett arbetsätt som är inspirerat av Reggio Emilias pedagogik.

Förskolan Solbacken består av sex avdelningar; Upptäckaren 1–2 år, Akrobaten 2–3 år, Artisten 2–4 år, Konstnären 3–4 år samt Uppfinnaren och Konstruktören 4–6 år.

Läs mer om Solbackens arkitektur.

Förskolan Solbackens verksamhet grundar sig i Läroplan för förskolan (Lpfö18) med fokus på  målområdena; normer och värden, omsorg, utveckling och lärande samt delaktighet och inflytande. Vi inspireras av Reggio Emilia pedagogik som bygger på demokratiska värden, det kompetenta barnet och möjligheten att utforska alla sina förmågor i olika sammanhang.

Vi vill att varje barn ska få ta del av en verksamhet som känns begriplig, meningsfull och hanterbar och lägger därmed stor vikt på tydliggörande pedagogik. Varje barn ska få möjlighet att utvecklas och utmanas individuellt och i samspel med andra i ett sammanhang som ska kännas tryggt, lärorikt och glädjefyllt. 

Läs hur förskolan arbetar med Lärande för hållbar utveckling.

Utifrån vår pedagogiska grund har vi utarbetat följande ledord;
Välkomnande, Lärande, Utforskande, Delaktighet och Genomskinlighet.

När barnet fått plats på förskolan Solbacken skickar vi ett informationsbrev. Vårt mål med introduktionen är att barn och vårdnadshavare ska få en lugn och trygg start för att lära känna personal, barngrupp och miljön.

Läs mer om introduktion på förskolan.

förskolan Solbacken

förskolan Solbacken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin