Kontakta Solbacken

Solbacken
Telefon: 090-16 42 45
E-post:

Besöksadress: Solbackavägen 16

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Solbacken ligger i Holmsund, cirka 15 kilometer utanför Umeå, med närhet till havet och skärgården. Förskolan ligger i närhet till Trion med skola, bibliotek, sporthall, simhall, skridskobana och fotbollsplan. Förskolan byggdes 2013 och är unik i sin arkitektur och byggd utifrån ett arbetsätt som är inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Det finns sex åldernära avdelningar som vi kallar arenor; Upptäckaren 1 år, Akrobaten 2 år, Artisten 3 år, Konstnären 3–4 år, Uppfinnaren 4 år och Konstruktören 5 år. På vår förskola arbetar vi utifrån Läroplan för förskolan och inspiration från Reggio Emilia som bygger på tankar kring demokrati och barns rätt till inflytande. Vi vill att varje barn ska kunna utvecklas och utmanas både individuellt och i samspel med andra.

Läs mer om Solbackens arkitektur.

Välkomnande – trygghet och trivsel

På Solbackens förskola vi vi att alla ska känna sig välkomna och trivas hos oss, både vuxna och barn. Trygghet och trivsel är grunden för allt arbete i förskolan.

Läs mer om vårt arbete och hur introduktionen går till hos oss.

Lärande möten

Vi lär i mötet och i samspel med varandra, förskolans miljö är utformad för att skapa möjlighet till lärande möten.

Läs mer om vår syn på lärande.

Utforskande barn och medforskande pedagoger

Vi vill att barnen själva ska få prova och utforska sin vardag. Vi tror på att stötta barns nyfkenhet, att lyssna och vara medupptäckare. Vi använder oss av ett undersökande och utforskande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger till grund för läroprocesser. Vi vill ge barnen möjlighet till många olika uttryckssätt där både huvud och kropp är viktiga.

Läs mer om vårt arbetssätt.

Delaktighet och självständighet

Vi vill att barnen ska få möjlighet att påverka sin vardag genom att göra val. Vi arbetar med att skapa och anpassa en pedagogisk miljö som inbjuder till lek, utforskande, lärande och självständighet. Genom att arbeta i åldersnära grupper kan vi anpassa material och aktiviteter efter barnens intressen och åsikter som utgångspunkt.

Läs mer om arbetet med delaktighet.

Genomskinlighet

Vi vill synliggöra vår verksamhet så att barn, vårdnadshavare och pedagoger ska kunna ta del av det vi gör. Det gör vi genom vår öppna miljö, dokumentation av lärprocesser och genom reflektion och i dialog med varandra.

Hållbart lärande

På Solbacken är hållbar utveckling en viktig hörnsten, därför vi vi satsa på kvalite istället för kvantitet samt använda naturmaterial och återvinningsmaterial. Vi minskar utskrifter genom att arbeta digitalt, källsorterar och återbrukar material. Solbackens förskola har erhållit utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Vi lär barnen att tänka hållbart för framtiden genom tre hjärtan;

  • Det röda hjärtat – att vara rädda om varandra och sig själv
  • Det gröna hjärtat – att vara rädda om djur och natur
  • Det orange hjärtat – att vara rädda om våra saker
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark