Kontakta Solbacken

Solbacken
Telefon: 090-16 42 45
E-post:

Besöksadress: Solbackavägen 16

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Solbacken ligger i Holmsund, cirka 15 kilometer utanför Umeå, med närhet till havet och skärgården. Förskolan ligger i närhet till Trion med skola, bibliotek, sporthall, simhall, skridskobana och fotbollsplan. Förskolan byggdes 2013 och är unik i sin arkitektur och byggd utifrån ett arbetsätt som är inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Det finns sex åldernära avdelningar som vi kallar arenor; Upptäckaren 1 år, Akrobaten 2 år, Artisten 3 år, Konstnären 3–4 år, Uppfinnaren 4 år och Konstruktören 5 år. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats, som ett verktyg för medborgarnas fostran i ett demokratiskt samhälle. Vi välkomnar olikheter och arbetar med respekt för den egna medborgeliga rätten att tänka själv, men också att respektera de andras lika stora rätt.
Läs mer om Solbackens arkitektur.

Välkomnande - trygghet och trivsel

På Solbackens förskola vill vi att alla ska känna sig välkomna och trivas hos oss, både vuxna och barn. Trygghet och trivsel är grunden för allt arbete i förskolan. Vi som arbetar på förskolan Solbacken utgår hela tiden från en helhetsyn på barnen och barnens behov. Vi vill berätta något positivt som varje barn varit med om under dagen.
Läs mer om vårt arbete och hur inskolningen går till hos oss.

Lärande möten

Hos oss drivs pedagoger av ett en tro på att alla barn föds intelligenta och nyfikna med en lust att lära. Vi tror att människan skapar sig själv i relation med andra i ett livslångt lärande. Vi lär i mötet och i samspel med varandra.
Vi tror på att det ska vara roligt att lära tillsammans!
Läs mer om vår syn på lärande.

Utforskande barn och medforskande pedagoger

På förskolan Solbacken vill vi att barnen själva ska få prova och utforska sin dag. Vi tror på att stötta barns nyfikenhet, att lyssna och vara medupptäckare i stället för att servera färdiga svar. Vi gör detta genom ett projekterande, experimenterande, undersökande, upptäckande och lustfyllt arbetssätt. Vi vill vara en verksamhet i ständig förändring.
Läs mer om vårt arbetssätt.

Delaktighet och självständighet

Vi vill att barnen ska få möjlighet att få påverka sin vardag genom att göra val. Vi vill uppmuntra självständighet genom att miljön och material skall vara anpassade för barnen. På förskolan Solbacken vill vi ge barn inflytande och delaktighet så vi försöker lyssna in och se barnens intressen och åsikter för att använda som utgångspunkt i verksamheten.
Läs mer om arbetet med delaktighet.

Genomskinlighet

Vi vill synliggöra vår verksamhet så att barn, vårdnadshavare och pedagoger ska kunna ta del av det vi gör. Detta gör vi genom vår öppna miljö, dokumentation av läroprocesser och genom reflektion och en dialog med varandra.

Hållbart lärande

På Solbacken försöker vi arbeta så hållbart som möjligt genom att satsa på kvalitet i stället för kvantitet, använda naturmaterial och återvinningsmaterial. Vi minskar antalet utskrifter genom att arbeta digitalt. Givetvis källsorterar vi och för att tydligöra detta arbetar vi med Sopsamlarmonstren tillsammans med barnen.

Vi lär barnen att tänka hållbart för framtiden  genom tre hjärtan;

Det röda hjärtat - att vara rädda om varandra

Det gröna hjärtat - att vara rädda om djur och natur

Det orange hjärtat - att vara rädda om våra saker

Solbackens förskola har erhållit utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2019
Publicerad: 2 maj 2017
Sidan publicerad av: Carina Vallrud