Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kontakta Sandvik

Sandvik
Telefon: 090-16 31 86
E-post:

Besöksadress: Sandviksvägen 42

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Förskolan Sandvik ligger centralt beläget i Holmsund. Vi består av 4 hemvister. Berget, Kullen i det bruna huset. Stenen, Klippan i det blå huset. Vi utgår från barnens intressen när vi planerar vår verksamhet och miljö.