Kontakta Sandvik

Sandvik
Telefon: 090-16 31 86
E-post:

Besöksadress: Sandviksvägen 42

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan Sandvik ligger centralt beläget i Holmsund. Vi består av sex hemvister. Berget, Toppen och Höjden i det bruna huset. Stenen, Klippan och Kullen i det blåa huset.

Det kompetenta barnet

Vårt arbetssätt bygger på tron på det enskilda barnets kompetens och vi utgår från barnens intressen när vi planerar vår verksamhet och miljö. Det kompetenta barnet ska vara delaktigt i sitt eget lärande och vi som pedagoger ska erbjuda barnen möjligheter att utforska sin värld utifrån sina förutsättningar. För oss är det viktigt att bygga upp en trygghet hos barnen då det är trygghet som ligger till grund för allt lärande.

Läs mer om vårt forskande arbetssätt

En föränderlig anpassad miljö

På vår förskola har vi en kreativ och föränderlig miljö som utgår från barnens intressen för att väcka deras fantasi och inbjuda till lek och lärande. Miljön blir ett pedagogiskt redskap som skall stimulera och inspirera barnen till att söka kunskap. Barnens behov förändras och därmed är också miljön föränderlig. Hur rummen ser ut och används beror på barngruppens intressen och behov.

Läs mer om våra åldersnära grupper
Läs mer om vår kvalitet

Närhet till naturen

Förskolan Sandvik ligger centralt belägen i Holmsund med närhet till skog och hav. Vår närhet till dessa fantastiska miljöer ger oss stora möjligheter till att på nära håll följa naturens växlingar och göra många spännande upptäckter där alla sinnen utmanas.

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö. (Lpfö 98/10 s.7)

Tolvtimmarsdagen

På vår förskola anser vi att alla timmar under barnens vistelsetid är viktiga för deras utveckling och lärande. Leken är en viktig aspekt i vårt arbete på förskolan, genom leken ges barnen utrymme att utveckla sina intressen, uttrycka egna tankar och idéer, bearbeta erfarenheter. I det sociala samspelet tränar barnen sin sociala förmåga och ges möjlighet att utveckla sitt eget tänkande, sitt språk och sin fantasi genom att berätta, reflektera och samtala, enskilt eller i grupp.

Lärande för hållbar utveckling

Vår förskola har 2016 fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Vi arbetar med att inventera de material som barnen kommer i kontakt med i vår verksamhet. Vi utgår bland annat får Naturskyddsföreningens rekommendationer gällande vad som är giftigt eller skadligt för miljön.

Vid inköp ska de material som barnen kommer i kontakt med vara godkända och hållbara. Vi jobbar även med hur vi är mot varandra i det sociala samspelet och i gemenskapen. Vi synliggör återvinning av matrester, papper, plast och förpackningar för barnen.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2018
Publicerad: 12 maj 2017
Sidan publicerad av: Anneli Eriksson