Kontakta Sandvik

Sandvik
Telefon: 090-16 31 86
E-post:

Besöksadress: Sandviksvägen 42

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Förskolan Sandvik ligger centralt beläget i Holmsund. Vi består av tio hemvister. I det blå huset håller 1-3 åringarna till. Stenen, Klippan Grön, Klippan Blå, Bumlingen, Kobben och Skäret heter visterna i detta hus. I det bruna huset vistas 4-5 åringarna. Berget, Toppen, Höjden och Kullen finns i det bruna huset.

Det kompetenta barnet

Vårt arbetssätt bygger på tron på det enskilda barnets kompetens och vi utgår från barnens intressen när vi planerar vår verksamhet och miljö. Det kompetenta barnet ska vara delaktigt i sitt eget lärande och vi som pedagoger ska erbjuda barnen möjligheter att utforska sin värld utifrån sina förutsättningar. För oss är det viktigt att bygga upp en trygghet hos barnen då det är trygghet som ligger till grund för allt lärande.

En anpassad miljö

På vår förskola har vi en kreativ miljö som utgår från barnens intressen för att väcka deras fantasi och inbjuda till lek och lärande. Miljön blir ett pedagogiskt redskap som skall stimulera och inspirera barnen till att söka kunskap. Hur rummen ser ut och används beror på barngruppens intressen och behov.

Närhet till naturen

Förskolan Sandvik ligger centralt belägen i Holmsund med närhet till skog och hav. Vår närhet till dessa fantastiska miljöer ger oss stora möjligheter till att på nära håll följa naturens växlingar och göra många spännande upptäckter där alla sinnen utmanas.

Lek och lärande

Leken är en viktig aspekt i vårt arbete på förskolan, genom leken ges barnen utrymme att utveckla sina intressen, uttrycka egna tankar och idéer, bearbeta erfarenheter. I det sociala samspelet tränar barnen sin sociala förmåga och ges möjlighet att utveckla sitt eget tänkande, sitt språk och sin fantasi genom att berätta, reflektera och samtala, enskilt eller i grupp.

Lärande för hållbar utveckling

Vi arbetar med att inventera de material som barnen kommer i kontakt med i vår verksamhet. Vi utgår bland annat från Naturskyddsföreningens rekommendationer gällande vad som är giftigt eller skadligt för miljön. Vid inköp ska de material som barnen kommer i kontakt med vara godkända och hållbara. Vi jobbar även med hur vi är mot varandra i det sociala samspelet och i gemenskapen. Vi synliggör återvinning av matrester, papper, plast och förpackningar för barnen. Vi arbetar för att rörelse ska vara del av barnens naturliga vardag , vi har en gymnastiksal som vi använder regelbundet.

Läroplan för förskolan Lpfö 18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2024
Sidan publicerad av: Sonja Fällman