Kontakta Myrstacken

Myrstacken
Telefon: 090-16 27 81
E-post:

Besöksadress: Bodbyn 116

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Vi har två hemvist med åldersindelade grupper. De gamla skollokalerna byggdes om 2010 och anpassades då för förskoleverksamhet i två plan.

Vi har en naturligt kuperad gård med skogspartier, gräsytor, backar för pulkaåkning, sandlådor, gungor, grillplats med mera. Barnen har även tillgång till vattenlek sommartid i vår vattenpost. Vinbärsbuskarna är flera till antalet och väldigt populära hos barnen. Det digitala är närvarande i den dagliga verksamheten. Vi har ett nära samarbete mellan hemvisten och är tillsammans innan frukost och efter mellanmål. Vi har ett öppet klimat och kompetenta pedagoger. Alla barn är trygga med all personal eftersom vi har ett nära samarbete. Våra öppettider är 06.00–17.30.

Mer information om introduktion.

Kreativa barn hittar kreativa lösningar

Att skapa och hitta kreativa lösningar är en del av vår vardag. Barnen utmanas i olika material både inne och ute. Allt från kapplastavar, egengjord slajm och buskarna ute. Fantasin får flöda och barnen skapar med det som finns i vår närhet. Detta gör att vi får självständiga barn som vågar utmana sig själva.

Den fria leken är en viktig del i vår verksamhet. Den tränar barnen i socialt samspel och interaktion med varandra. Rolleken ger barnen möjlighet att prova på/inta olika roller och förhållningssätt, anpassa sig efter andra, följa regler, improvisera och använda sin fantasi.

Vi lär in ute

Att vara ute är bra både för hjärnan och kroppen. Vi försöker att vistas ute så mycket som möjligt både på gården och eftersom vi har skogen runt knuten så har den en naturlig del i vår verksamhet. I skogen finns det mycket att lära och allt som vi kan lära inne kan vi lära ute. Allt från mattelek, språklekar, skapande vid stafliet med mera går lika bra att jobba med ute som inne.

Läs mer om utomhuspedagogik.

Barn blir smarta av gympa

Att röra på sig är viktigt och för att lägga grunden för en hälsosam livsstil vill vi redan i tidiga år lära barnen vikten av ett aktivt liv. Genom bamsegympa, gympapatrullen och olika lekar inspirerar vi barnen till lustfylld rörelse.

En för alla, alla för en

På vår förskola har vi har ett nära samarbete och gemensamma öppningar och stängningar. Förskolan har ett gemensamt tema som sedan finplaneras på varje avdelning för att anpassas efter respektive åldersgrupp. Varje termin har vi temaveckor som även dessa genomförs tillsammans.

Läs mer om vårt temarbete och traditioner.

Ikt allas rättighet

Att alla barn ska få samma möjlghet att möta ny teknik tycker vi är viktigt. Vi jobbar med pedagogiska appar, dokumentation, greenscreen, programmering och mycket mera. Att i lugn och ro lära sig nya saker ger oss självstädig och aktiva barn som själva söker sin kunskap och utvecklas och får möta tekniken som är ett stor del av vårt samhälle.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark