Kontakta Myrstacken

Myrstacken
Telefon: 090-16 27 81
E-post:

Besöksadress: Bodbyn 116

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

En för alla, alla för en

Bild

Vår förskola har vuxit de senaste åren fast vi har behållit mentaliteten av en lite förskola. Vi öppnar tillsammans och äter frukost 7.30 för att sedan dela oss på två avdelningar. Vi har delat in barnen utifrån utvecklingsnivå för att kunna anpassa aktiviteter utifrån barnens utvecklingsnivå

Vi har gemensamt tema över huset som sträcker sig över hela läsåret där varje avdelning planerar utifrån sin barngrupp. Temat avslutas på våren med någon gemensam aktivitet där även alla föräldrar bjuds in. Det kan till exempel vara en teater eller en vernissage.

Tillsammans har vi även många temaveckor/temadagar tillsammans. Så som skräpplockardagar, hälsovecka, kompisvecka, maskerad mm.

Varje vecka träffas hela förskolan på storsjung och sjunger tillsammans. Några gånger per termin brukar även personalen spela teater för barnen. Det är ofta för barnen kända sagor som dramatiseras och dessa tillfällen brukar vara väldigt uppskattade av barnen.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2020
Sidan publicerad av: Malin Mann