Kontakta Myrstacken

Myrstacken
Telefon: 090-16 27 81
E-post:

Besöksadress: Bodbyn 116

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Introduktion

När barnen börjar hos oss har vi en introduktionsperiod på cirka 2 veckor. Barnen är två timmar om dagen på förskolan. Detta för att fokusera på tryggheten. Barnet får lära känna förskolans miljö och pedagogerna i lugn och ro.

Introduktionen ska ge förutsättningar till att ett ömsesidigt förtroende mellan hemmet och förskolan skapas.

En tid efter avslutad introduktion erbjuder ett introduktionssamtal med er där vi tillsammans kan summera introduktionen och blicka framåt.

Föräldrasamverkan

Samarbete är betydelsefullt för att barnet ska känna trygghet och få stöd att knyta samman upplevelser i sin hemmiljö och i förskolan. Utbyte av information kring barnet är viktig för både barn, föräldrar och personal.

Förskolan är ett komplement till hemmet, därför är det viktigt att vi känner till vilka behov ert barn har. I den dialogen är det viktigt att vi får information om barnets livssituation och eventuella förändringar.

Samverkan sker genom:

  • Daglig tamburkontakt: Utgör grunden för all samverkan
  • Utvecklingssamtal: kring barnets trivsel, lärande och utveckling
  • Föräldraträffar: Har vi i olika former; höst och vår
  • På Lärum får ni all information från oss
  • Veckoplanering på anslagstavla
  • Vi använder oss av Tempus för inlämning av barnens tider mm

Vårt arbete är era barn. Vi vill göra deras tid i förskolan så bra som möjligt, men vi behöver er hjälp. Kom till oss så fort det är något ni funderar över, litet som stort, så löser vi det tillsammans!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark