Kontakta Berghem

Berghem
Telefon: 090-16 20 48
E-post:

Besöksadress: Rågången 7

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Åldersnära grupper är ett viktigt pedagogiskt ställningstagande för personalen på förskolan Berghem. Vi vill kunna anpassa miljöer och verksamhet utifrån barngruppen för att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för omsorg, utveckling och lärande.

Förskolan består av 6 avdelningar som idag är indelade i två avdelningar för yngre, två avdelningar för mellanstora och två avdelningar för äldre barn. Vi jobbar i spår som består av Stigen; Fröet, Knoppen och Blomman samt spåret Bäcken; Ägget, Ynglet och Grodan. Avdelningarnas miljö och arbete bygger på barnens intressen och mognad. Förskolan Berghem startades 1966 och är Umeås äldsta förskola. På Berghem finns även förskolan Morgonstjärnan, förskolan Snöflingan, nattis Aftonstjärnan och Berghemsskolan.

Miljö

På förskolan Berghem finns en kreativ och lustfylld miljö både inne och ute. På vår förskolegård finns olika möjligheter till rörelse, avskildhet och mötesplatser. Vi har nära till skog och natur. Gammlia ligger bara en promenad bort.

Trygghet

På förskolan Berghem vill vi tillsammans med våra vårdnadshavare ge barnen en trygg grund att stå på. Alla barn ska känna sig sedda och betydelsefulla. Varje enskilt barn fyller en funktion i gruppen och vi utvecklas tillsammans. När barnen börjar på förskolan Berghem är det viktigt att barnet och vårdnadshavare ska känna sig trygga. Alla är och ska känna sig betydelsefulla och sedda. Varje barn är viktigt för gruppen och tillsammans med en god relation till vårdnadshavarna kan vi alla utvecklas. Vi tänker alltid på tryggheten när vi sätter ihop nya grupper. Hos oss är alla lika viktiga.

Läs mer om hur vi jobbar med introduktion.

Leken

Ett av våra pedagogiska ställningstaganden är åldersnära grupper. Anledningen till att organisera förskolan efter åldersnära grupper är att kunna anpassa miljöer och verksamhet utifrån barngruppen, i strävan att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för omsorg, utveckling och lärande.

Marie skolområdes vision

"I Marie skolområde har vi ett gott arbetsklimat där kunskap och lärande ger stolthet och glädje genom att:
Alla barns, elevers och vuxnas handlingar bottnar i lika värde, jämställdhet och demokrati.
Alla barn och elever känner sig kompetenta, sedda och respekterade.
Alla barn och elever upplever att de har huvudrollen i sitt lärande.​
Alla barns och elevers förhållningssätt kännetecknas av, "jag är viktig för andra, andra är viktiga för mig i mitt lärande."

Läs gärna sagan om våra spår.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark