Kontakta Ung i Umeå kommun

Ung i Umeå kommun

Kontakta Umeå kommun

Telefon: $municipality.phone

Besöksadress: $municipality.address
Öppettider: $municipality.hours

Tillgänglighetsredogörelse för www.umea.se/ung

Fritidsförvaltningen på Umeå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.umea.se/ung Länk till annan webbplats. uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.umea.se/ung Länk till annan webbplats. som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Webbplatsen ska byggas om från grunden och ambitionen är att den ska vara klar 2024-12-31.

Otillgängliga delar:

  • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.
  • Tab-ordningen uppfyller inte kraven.

Otillgängligt innehåll som inte omfattas av lagen:

  • Uppläsningsfunktionen "Lyssna" kan spela upp webbsidan automatiskt om du tidigare använt funktionen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. Senaste bedömningen gjordes den 20-09-22. Redogörelsen uppdaterades senast 2022-11-21.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2024
Sidan publicerad av: Sara Stenberg