Kontakta Naturskolan

Naturskolan
Telefon: 090-16 50 95

Besöksadress: Maja Beskowskolan Fridhemsvägen 2 903 37  Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Förutom det vi annonserar i vår kalender – så finns här andra erbjudanden och möjligheter.

Testbild

Nätverket LHU
Vid 4 tillfällen per läsår träffas nätverket för LHU där representanter från alla enheter ingår. En referensgrupp av ledare från alla skolområden, förskole- och skolstrateg samt en för- och grundskolechef träffas regelbundet för att planera innehåll i nätverksträffarna och övrig kompetensutveckling tillsammans med Naturskolan.
Läs mer

Kartläggning av LHU-arbetet och stöd för uppföljning
För att få en bild av nuläget i LHU-arbetet finns nu en enkel kartläggning i två versioner, en för pedagoger och en för rektorer, vetenskapligt framtagen i samarbete med Umeå universitet. Pedagogernas kartläggning ska bidra som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet och genomföras varje år och skickas ut via rektor. Naturskolan kan bokas som stöd för uppföljningsarbetet.
Läs mer

Beställ utbildningar till din arbetsplats!
Önskar du och arbetslaget en utbildning i hur man kan arbeta utomhus i olika ämnen?
Vi har tips på övningar, material och har lång erfarenhet av utomhuspedagogik.
Eller så kanske du önskar dig en föreläsning om De globala målen för hela förskolan/skolan?

Välkommen att höra av dig till Naturskolan!

Hållbar utevistelse vid storförskolor

Hållbar utevistelse på storförskolor - HUS
Detta forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om vad utformningen av förskolans miljö vid olika typer av storförskolor kan betyda för barns hälsa och relationsskapande med varandra och naturen som del av ett lärande för hållbarhet. Det genomförs i Umeå under åren 2021-2024.
Läs mer

SchoolFood4Change
Umeå kommun har beviljats EU-medel för att under 4 år arbeta med mer hållbar skolmat. Projektet går ut på att skapa en långsiktig övergång till hälsosamma och hållbara matvanor bland barn och unga genom att arbeta brett med skolor och skolmåltider.
Läs mer

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Sidan publicerad av: Matz Glantz