• Startsida
  • / Varför välja en kommunal gymnasieskola

Varför välja en kommunal gymnasieskola?

Kontakta Midgårdsskolan

Midgårdsskolan
Telefon: 090-16 59 50

Besöksadress: Paradvägen 36 901 84 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Väljer du en kommunal gymnasieskola lovar vi att du möts av lärare och personal som gör allt de kan för att du ska lyckas med dina studier och i din personliga utveckling.

En kommunal skola ger garanti

När du väljer att läsa en utbildning på en kommunal gymnasieskola är du garanterad att få läsa klart den utbildning du har påbörjat.

Välutbildade, engagerade och behöriga lärare

Inom Umeås kommunala gymnasieskola har vi en hög andel välutbildade, engagerade och behöriga lärare. 2020 hade vi en högre andel lärare som var behöriga att undervisa i de ämnen de arbetade med – 95,3 % – än någon annan jämförbar kommun i Sverige*.

Tillgång till elevhälsa på alla skolor

Våra elevhälsoteam med elevkonsulenter**, kuratorer, skolsköterskor, speciallärare, specialpedagoger samt studie-och yrkesvägledare finns på alla skolor. Ytterligare kompetenser finns att tillgå i form av skolläkare och skolpsykolog.

Studieresultat – Umeås kommunala skolor ligger i topp

Vi strävar efter att ge dig som elev så bra förutsättningar för livet efter gymnasieskolan som möjligt. Därför är vi glada och stolta att 93 % av alla elever som läser klart sina gymnasiestudier vid våra skolor når en gymnasieexamen. Även de genomsnittliga betygen inom Umeås kommunala gymnasieskola är mycket goda.

Programanpassade undervisnings­miljöer och egen dator

För att alla ska ha samma förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete och nå sina mål arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra arbetsverktyg och undervisningsmiljöer, som exempelvis labbsalar, frisörsalong och eget jordbruk.

Egna skolbibliotek

Välutrustade och bemannade bibliotek är en självklarhet på våra skolor, och utbudet är anpassat efter skolornas olika utbildningar. Tillsammans med lärarna arbetar våra bibliotekarier med att öka dina kunskaper i att söka och värdera information.

Idrottshallar

Vi vet att fysisk aktivitet underlättar inlärningen hos både barn och vuxna. Dessutom finns många andra fördelar med regelbunden fysisk aktivitet. Alla kommunala gymnasieskolor har därför tillgång till idrottshallar i nära anslutning till skolan.

Skolmat av hög kvalitet

För att du ska kunna vara fokuserad en hel skoldag är det viktigt att du får i dig en väl sammansatt lunch. Våra skolrestauranger serverar vällagad mat av hög klass. Vi väljer våra råvaror med omsorg och följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Välkommen till oss!

* Jämförelsen bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommunindelning. Umeå jämförs här med de kommuner i Sverige som av SKR bedöms som jämförbara baserat på exempelvis folkmängd.

** Elevkonsulenter finns på Dragonskolan, Forslundagymnasiet och Midgårdsskolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2020
Sidan publicerad av: Therése Swärd