Ansök om ett utbytesår på Dragonskolan

1 maj - 30 jun
090-16 24 20
dragonskolan@umea.se
Bild

Inom Umeå gymnasieskola (UGS) ser vi utbytesstudenter som ett led i internationalisering, som ger ett omvärldsperspektiv och ökad förståelse för människors livsvillkor. Vi tar därför gärna emot utbytesstudenter i mån av plats (dock maximalt tre elever på Midgårdsskolan respektive fyra elever på Dragonskolan) och ger dem möjlighet att följa en klass samt lära sig svenska.

Utbytesstudenten följer en klass (årskurs 2) under sin vistelse. I huvudsak följer eleven klassens kurser. Specialintressen och kurser kopplade till dessa tillgodoses i mån av plats och planeras av studie– och yrkesvägledare på aktuellt program. Utbytesstudenten förväntas själv bekosta resor till och från skolan.

Under sin vistelse i klassen ingår utbytesstudenten i klassen på samma villkor som andra elever. Det innebär att eleven ska ha god närvaro, har en mentor och tillgång till elevhälsoteamet. En gång per termin har mentor ett avstämningssamtal tillsammans med elevens målsman i Sverige. Samtalet syftar till att följa upp trygghet och trivsel. Eleven betygsätts i normalfallet inte, utan får ett studieintyg och ett diplom från avlämnande skola.

Som utbytesstudent på Dragonskolan kan eleven välja mellan följande program:

Så här ansöker du om en utbytesplacering hos oss:

För att utbytesstudenten ska få en placering krävs att den organisation som ansvarar för utbytet ansöker om en placering senast 1 augusti för höstterminen och 1 december för vårterminen.

Ansökan görs via webbformuläret nedan.

Utbytesstudentens person- och kontaktuppgifter
Utbytesstudentens person- och kontaktuppgifter
Önskat gymnasieprogram * (obligatorisk)
Önskat gymnasieprogram

Samtycker till publicering av bilder i informations-/marknadsföringssyfte * (obligatorisk)
Samtycker till publicering av bilder i informations-/marknadsföringssyfte
Utbytesorganisationens kontaktperson
Utbytesorganisationens kontaktperson

Mer information
Datum: 1 maj 2018 - 30 juni 2024
Tid: 00:00 - 00:00
Kontakt: 090-16 24 20 dragonskolan@umea.se
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2024
Sidan publicerad av: Hanna Christoffersson