Kontakta Tegs centralskola 7–9

Tegs centralskola 7–9
Telefon: 090-16 10 38
E-post:

Besöksadress: Målargränd 15

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Välkommen till nya Tegs centralskola

Tegs centralskola (TC) är en centralt belägen högstadieskola för 540 elever. Skolan är en knutpunkt på Teg med bibliotek, idrottshallar och fritidsgård. Från centrum är det endast åtta minuters cykling över vackra Umeälven. TC kännetecknas av god struktur och samarbete, trygghet och stabila studieresultat. Vi strävar efter att varje elev ska få lyckas och vilja bli sitt bästa jag. Här är alla elever - allas elever.

Tillgänglig lärmiljö i moderna lokaler

Tegs centralskola är ombyggd till en modern skola med ljusa lokaler, genomtänkta lärmiljöer och rastytor samt ny skolrestaurang med tillagningskök. Varje årskurs har sitt eget hemviste med eget studietorg och närhet till pedagogernas arbetsrum. Det bidrar till god vuxennärvaro och trygghet.

Kunskap, stolthet, samarbete och gemenskap

Dessa ord utmärker nya TC och som vi lägger stor vikt vid. Vårt arbete kännetecknas av god struktur och stort fokus på kunskapsutveckling. Vår målsättning är att du som elev och vårdnadshavare ska känna och se detta i allt från skolarbete och trivselregler till aktiviteter, traditioner och samarbeten i närområdet.

Alla våra lärare är behöriga och det finns en tradition av gott samarbete mellan yrkesgrupper på skolan. Undervisningen kännetecknas av tydliga mål och god struktur, vi kallar det “Lektion TC”, vilket skapar igenkänning, en röd tråd och tydlighet. Forskning visar på vikten av rörelse och fysisk aktivitet under dagen för att stimulera lärandet. Vi använder metoder och arbetssätt som främjar rörelse för att få ny energi.

Att lyckas väcker lust - och med lust kan man lyckas

För att eleverna ska nå sina bästa resultat jobbar vi med motivation och variation. Våra elever höjer sina kunskapsresultat under sina tre år hos oss. Vi har höga förväntningar på våra elever och gläds med stolthet över varandras framgångar. Skolans tydliga strukturer och stöd bidrar till trygghet, lärande och studiero för våra elever. Här är några exempel:

  • Mentorstid varje måndagsmorgon - Då träffas mentorer och klassen för genomgång av veckan. Den kan även innehålla klassråd, värdegrundsarbete och individuell läsning.
  • Fasta placeringar i klassrummet, mobilpolicy (mobillåda) och inarbetade rutiner för likabehandling. Skolans trygghetsteam agerar snabbt vid kränkningar utifrån en beprövad och effektiv modell.
  • Skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med rektorer och pedagoger för att främja och stödja elevernas kunskapsutveckling, mående och sociala utveckling. Tillsammans skapar vi ett tryggt och trivsamt klimat för våra elever.

I samarbete med er vårdnadshavare har vi stor tillit till att ni är de som känner ungdomen bäst och vår förväntan tillbaka är att ni har tillit till vår profession. Vi tillsammans ska samarbeta för att nå framgång.

Mejla rektor för mer information om skolan

Charlotte Skarin, rektor, charlotte.skarin@umea.se
Malin Sandström, biträdande rektor, malin.sandstrom.2@umea.se

Fakta om skolan läsåret 23/24

Antal elever

Antal klasser

Antal paralleller inom samma årskurs

368

14

4-5


Elevskåp

Egna hemvisten med skåp, klassrum och närhet till lärarnas arbetsrum.

Ljusa, moderna och genomtänkta lärmiljöer.

Ljusa, moderna och genomtänkta lärmiljöer.

Studieyta.

Studieyta.

Skol- och stadsdelsbibliotek.

Musiksal

Musiksal.

Trä- och tekniksal

Trä- och tekniksal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin