• Startsida
  • / Varför välja en kommunal grundskola?

Kontakta Site Page

Site Page

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Varför välja en kommunal grundskola?

Bild

Väljer du en kommunal grundskola lovar vi att du möts av en hög andel behöriga lärare som tillsammans kommer göra allt de kan för att eleverna ska trivas i skolan och lyckas med sina studier.

Kunniga och behöriga lärare. Inom Umeås kommunala grundskola har 92 % av våra lärare pedagogisk högskoleexamen. I Sverige är motsvarande siffra 85 %.

Studieresultat. Våra elever når mycket goda studieresultat vilket märks i betyg och nationella prov. Vårterminen 2022 blev 89 % av eleverna inklusive nyanlända i den kommunala grundskolan i Umeå behöriga till ett nationellt program. Jämfört med andra kommuner är vi bland de bästa i Sverige. Framgången beror på att vi har engagerade och välutbildade rektorer och lärare som kontinuerligt arbetar för att förbättra undervisningens kvalitet. Den kommunala skolan lägger stora resurser på insatser för att minimera konsekvensen av den ökade elevfrånvaro som pandemin medfört. Exempelvis lovskola, extra undervisning och intensivundervisning vilket är satsningar som varit framgångsrika och minskat kunskapstappets omfattning.

Trygga elever som lyckas i skolan. Den kommunala skolan i Umeå ska erbjuda en likvärdig utbildning av hög kvalitet och vårt mål är att alla elever ska nå skolframgång. Det handlar om lärande för en hållbar utveckling. Våra enkäter och hälsosamtal visar att elever är trygga och trivs i skolan. Våra kunniga lärare bygger relationer, anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och följer kontinuerligt upp elevernas lärande för att kunna sätta in rätt stöd i rätt tid.

Väl utbyggd elevhälsa. Våra kommunala skolor har väl fungerande elevhälsoteam med kuratorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. Ytterligare kompetenser finns att tillgå i form av skolläkare, skolpsykolog och talpedagog. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Idrott och rörelse. Genom att erbjuda möjlighet till rörelserikedom under skoldagen ökar vi elevernas motivation att röra sig och lära. Vi vet att det leder till förbättrad koncentrationsförmåga, ökat självförtroende och underlättar inlärningen.

Vällagad skolmat varje dag. För att du ska kunna vara fokuserad en hel skoldag är det viktigt att du får i dig en väl sammansatt lunch. Alla kommunala grundskolor har skolrestauranger och bjuder dig på vällagad mat. Vi väljer våra råvaror med omsorg och följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

En kommunal skola ger garanti. När du väljer en kommunal grundskola undervisas du av en hög andel behöriga lärare vilket ger eleverna undervisning av hög kvalitet. Du garanteras också tillgång till en samlad elevhälsa, skolbibliotek och andra stödjande resurser.

Tillsammans skapar vi en plats för lärande, välkommen!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2022
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin