• Startsida
  • / Varför välja en kommunal grundskola?

Kontakta Site Page

Site Page

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Varför välja en kommunal grundskola?

Väljer du en kommunal grundskola möts du av behöriga lärare, stödjande resurser och en väl utbyggd elevhälsa. Tillsammans kommer vi göra vårt yttersta för att ditt barn ska trivas i skolan och lyckas med studierna.

Elever i klassrum exprimenterar

Kunniga och behöriga lärare

I den kommunala skolan undervisas eleverna av behöriga lärare vilket ger eleverna en utbildning av hög kvalitet. Våra kunniga och engagerade lärare bygger relationer, anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och följer kontinuerligt upp elevernas lärande för att kunna sätta in rätt stöd i rätt tid. Inom Umeås kommunala grundskola har 92 procent av våra lärare pedagogisk högskoleexamen. I Sverige är motsvarande siffra 83 procent.

Alla elever ska uppleva skolframgång

Vi har fokus på att elever tidigt ska lära sig läsa, skriva och få grundläggande kunskaper i matematik. Våra lärare har höga förväntningar på att alla elever kan och ska lära. Genom kontinuerliga kartläggningar anpassar lärarna undervisningen utifrån elevernas behov. Den kommunala skolan i Umeå erbjuder en likvärdig utbildning av hög kvalitet och vårt mål är att alla elever ska nå skolframgång.

Trygga elever som trivs i skolan

Elever som upplever att de lär sig mår bra – mår man bra lär man sig. Våra undersökningar visar att våra elever är trygga och trivs i skolan. Närvaro i skolan är central då det finns ett tydligt samband mellan varje missad skoldag och skolresultat. Den kommunala skolan arbetar engagerat med att öka skolnärvaron genom stödjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Goda studieresultat

Våra elever når mycket goda studieresultat vilket märks i betyg och nationella prov. I svenska, engelska och matematik är elevernas betygsresultat i årskurs 6 bäst i Sverige, när vi jämför oss med andra större städer. En stor andel av våra elever blir behöriga till gymnasieskolan. Vårterminen 2023 blev 89 % av eleverna inklusive nyanlända behöriga till ett nationellt program vilket innebär att Umeås kommunala skolor är näst bäst i landet i jämförelse med andra större städer.

Väl utbyggd elevhälsa

Våra kommunala skolor har ett fungerande elevhälsoarbete och en väl utbyggd elevhälsa med kuratorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. Ytterligare kompetenser finns att tillgå i form av skolläkare, skolpsykolog och talpedagog. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Idrott och rörelse

Genom att erbjuda möjlighet till rörelserikedom under skoldagen ökar vi elevernas motivation att röra sig och lära. Vi vet att det leder till förbättrad koncentrationsförmåga, ökat självförtroende och underlättar inlärningen.

Vällagad skolmat varje dag

För att eleverna ska kunna vara fokuserad en hel skoldag är det viktigt att man får i sig en väl sammansatt lunch. Alla kommunala grundskolor har skolrestauranger och bjuder på vällagad mat. Vi väljer våra råvaror med omsorg och följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Tillsammans skapar vi en plats för lärande, välkommen!

Alla kommunala grundskolor
Läs mer om ansökan, söka skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin