• Startsida
  • / Varför välja en kommunal grundskola?

Kontakta Site Page

Site Page

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Varför välja en kommunal grundskola?

Bild

Väljer du en kommunal grundskola lovar vi att du möts av en hög andel behöriga pedagoger som tillsammans kommer göra allt de kan för att eleverna ska trivas i skolan och lyckas med sina studier.

Kunniga och behöriga lärare. Inom Umeås kommunala grundskola hade 92 % av våra lärare pedagogisk högskoleexamen under 2018. I Sverige är motsvarande siffra 83 %.

Studieresultat. Vårterminen 2019 blev 92 % av eleverna i den kommunala grundskolan i Umeå behöriga till ett nationellt program. Ett resultat som innebär att Umeå placeras tvåa i kommungruppen bland jämförbara städer i Sverige. Vi är stolta över resultaten och vet att vi ger dig som elev mycket bra förutsättningar för fortsatta studier och framtida utmaningar.

Trygga elever lyckas i skolan. Den kommunala skolan i Umeå ska erbjuda en likvärdig utbildning av hög kvalitet och vårt mål är att alla elever ska nå skolframgång. Våra enkäter visar att elever är trygga och trivs i skolan. Trygghet är viktigt för att lyckas i skolan. Våra engagerade och kunniga lärare anpassar arbetssätt, bygger relationer och erbjuder verktyg utifrån elevens personliga förutsättningar. Det handlar om lärande för hållbar utveckling. Lärare och rektorer på kommunala skolor följer kontinuerligt upp elevernas lärande för att kunna sätta in rätt stöd i rätt tid. Våra elever når mycket goda studieresultat vilket märks i betyg, nationella prov och trygghet jämfört med kommungruppen bland jämförbara städer.

Vår elevhälsa tar hand om dig. Våra skolor har väl fungerande elevhälsoteam med kuratorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. Ytterligare kompetenser finns att tillgå i form av skolläkare, skolpsykolog och talpedagog. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Idrott och rörelse. Genom rörelse på raster, fysisk aktivitet, motion och idrott ökar vi elevernas mentala hälsa, du får bättre sömn, minskad stress och ångest, bättre självförtroende och många andra fördelar. Vi vet att det leder till förbättrad koncentrationsförmåga, motivation och underlättar inlärningen för både barn och vuxna.

Vällagad skolmat varje dag. För att du ska kunna vara fokuserad en hel skoldag är det viktigt att du får i dig en väl sammansatt lunch. Alla kommunala grundskolor har skolrestauranger och bjuder dig på vällagad mat. Vi väljer våra råvaror med omsorg och följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Välkommen till våra skolrestauranger.

En kommunal skola ger garanti. När du väljer en kommunal grundskola undervisas du av en hög andel behöriga pedagoger vilket ger dig bästa förutsättningar för undervisning av god kvalitet. Du garanteras också tillgång till en samlad elevhälsa, skolbibliotek och andra stödjande resurser. Tillsammans skapar vi bästa förutsättningar för ditt lärande.

Välkommen till oss!


Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2019
Publicerad: 17 november 2018
Sidan publicerad av: Peter Lundgren