Kontakta Täfteå skola F–6

Täfteå skola F–6
Telefon: 090-16 59 36
E-post:

Besöksadress: Täftebölevägen 5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Välkommen till Täfteå F-6 skola. Skolan är placerad central i Täfteå samhälle och har två skolbyggnader där lågstadiet och mellanstadiet är åtskilda i var sin skolbyggnad. Gemensamt finns en idrottshall samt egna slöjdlokaler. Skolgården är stor med en mindre grusplan samt grönområden. Skolan kännetecknas av stor trygghet hos eleverna och ofta något mindre klasser i olika årskurser.

Skolans målsättning är

Att eleverna ska känna sig trygga. Att eleverna ska inhämta kunskaper och utveckla färdigheter som behövs för att delta i samhällslivet. Att eleverna visar respekt för medmänniskor. Att eleverna i takt med stigande ålder och mognad ges ökat ansvar och inflytande över sitt eget lärande.

Våra styrkor

Täfteå skola tillhör kommunens skolor med höga studieresultat, hög måluppfyllelse. Trygghet och studiero hos eleverna, framkommer alltid i den årliga elevenkäten. Skolan har studiemotiverade elever med medvetna och stöttande vårdnadshavare och stämningen är öppen och familjär.

Skolan har en låg personalomsättning och hög andel legitimerade lärare. Vi jobbar efter en stark värdegrund baserat på skollagens krav och barnkonventionen. De senaste åren har skolan en rastaktivist som skapar sysselsättning på rasterna, samt en skolvärd som hjälper eleverna i skolans egna skolbibliotek. Skolan inriktar sig mycket på elevernas läskunskaper.

Kooperativt lärande (KL) är väl inarbetat på skolan som arbetssätt för lärande.

Skolan har en specialpedagog på heltid. Elevhälsans förebyggande arbete, förstelärare som bidrar med skolutveckling samt samverkan med den lokala föreningen (Täfteå IK). Elevhälsan finns på skolan och där ingår skolsköterska, skolpsykolog samt skolkurator.

Täfteå skola vision

Täfteå skola -en plats där vi tillsammans utvecklas socialt och kunskapsmässigt med fokus på trygghet, trivsel och lärande.

Härlig lärmiljö

Skolan har sin egen ”skolskog” som flitigt används för undervisning utomhus och i samtliga klassrum finns smartboards. Skolrestarurangen är liten men väldigt gemytlig som varje dag serverar frukost (fritids) samt minst två maträtter varav en vegetarisk. I förskoleklass har vi valt att två pedagoger som arbetar i klass och fritids samverkan i övriga klasser på skolan sker utifrån behov.

Varför välja en kommunal skola Länk till annan webbplats.?

Samverkan med skolan

För Täfteå skola så är samverkan med vårdnadshavarna väldigt viktigt och prioriterat. Via veckobrev får vårdnadshavarnainformation kring elevernas skoldagar. Skolan använder UNIKUM som digital informationskanal

Vill du veta mer om vår skola?

Kontakta rektor som kan berätta mer: Malin Hernqvist, 090-16 59 36.

Vanliga frågor

Inför varje skolstart inbjuds blivande förskoleklassens vårdnadshavare till en informationsträff som sker i januari.

Skolan har varje år skolråd två tillfällen/år. Ett under höstterminen samt ett under vårterminen. Vid vårterminens skolråd ges information kring antalet klasser samt vilka som blir klassmentorer.

Fakta om skolan

 

Antal elever

Antal klasser

Antal paralleller inom samma årskurs

200

9

F-6 (paralleller i åk 3 och 5)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark