Kontakta Sörmjöle skola F–6

Sörmjöle skola F–6
Telefon: 090-16 28 20
E-post:

Besöksadress: Bygdegårdsvägen 3

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Välkommen till Sörmjöle skola med årskurser från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan är placerad mitt i Sörmjöle by och har nära till bussförbindelser och gröna strövområden. På skolgården finns förutom rastutrustning även en liten skolträdgård och en fotbollsplan som är mycket omtyckt av eleverna. Sörmjöle skola är den lilla skolan med det stora hjärtat.

Delaktighet och gemenskap

Skolan är relativt liten och alla elever och personal känner varandra. Vi arbetar åldersblandat och har olika aktiviteter i faddergrupper då de äldre och yngre får arbeta tillsammans. Varje vecka arbetar våra klasser med olika värdegrundsteman och planerade rastaktiviteter som leds av fritidspedagoger. Personalen är engagerad och mån om eleverna. Alla personal är utbildad för sin arbetsuppgift. Eleverna undervisas i varierande grad i Hörnefors då det behövs specialsalar och ämneslärare när eleverna blir äldre. Ämneslärare kommer även till skolan och undervisar i ämnena musik och bild.

Skolan har god tillgång till digital utrustning. Det gör att vi under många år legat i framkant vad gäller att använda digitala verktyg i undervisningen. Personalen kan på så sätt variera undervisningen och eleverna blir på ett naturligt sätt väl förtrogna med tekniken. Alla skolans elever har möjlighet att använda dator vid flera tillfällen under en skolvecka.

Skolan har tillgång till hela skolområdets elevhälsa och specialpedagoger. De arbetar tillsammans med vårdnadshavare, elever och lärare vid skolan. Skolsköterska finns på plats varannan vecka.

En lärmiljö med skog och hav som tillgång

På fritids finns skåp med spel att låna. Våra rum är förvandlingsbara utifrån vilken leklåda som lånats i lekbiblioteket. På skolgården finns ytor för bollsport, fysisk aktivitet och social lek. Fritidshemmet arbetar tätt ihop med skolan och hela verksamheten genomsyras av de mål som skolan också har satt upp för sitt arbete. Det gäller både trygghetsmål och mål för hållbar utveckling.

Skolan ligger nära skog och hav. Det gör att vi på ett enkelt sätt kan göra aktiviteter med alla elever på skolan till exempel utflykt till havet eller på vintern en skidutflykt som är uppskattade inslag bland våra elever.

I skolans skolbibliotek får eleverna träffa skolbibliotekarien för inspirerande bokprat och boktips. Bokbussen besöker även skolan en gång i månaden.

Mer om varför välja en kommunal skola.

Vill du veta mer om vår skola?

Kontakta rektor eller arbetslagsledare som kan berätta mer.
Arbetslagsledare och lärare mellanstadiet, Åsa Thors, asa.thors@umea.se
För frågor om fritidsverksamheten, kontakta fritidspedagog Barbro Rath, barbro.rath@umea.se

I maj månad brukar vårdnadshavare kallas till skolråd där information kring kommande skolår meddelas.

Någon veckan innan skolstart skickas ett informationsbrev hem till alla elever och vårdnadshavare med praktisk information. Detta finns även att läsa om i skolans digitala skolplattform Unikum.

Under våren får blivande förskoleklasselever besöka skolan och fritids vid några tillfällen för att bekanta sig med lokaler, personal och rutiner.


Inskolningen sker i samarbete med förskolan Korallen som ligger bredvid skolan. Barnen deltar två förmiddagar i förskoleklassen och två eftermiddagar under våren att vara på fritids. Om barnet går på en annan förskola erbjuds man vara med vid dessa tillfällen. Efter sommaren har vi en kortare inskolning med barn och föräldrar vid två–tre tillfällen när barnet ska börja sin fritidshemsplacering.

Fakta om skolan läsår 22/23


Antal elever

Antal klasser

Antal paralleller inom samma årskurs

74

5

Förskoleklass
åk 1

åk 2

åk 3–4

åk 5–6

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin