Kontakta Sävar skola F–9

Sävar skola F–9
Telefon: 070 - 622 02 08
E-post:

Besöksadress: Drottningvägen 7

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass

Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan. I förskoleklass får ditt barn utveckla sin nyfikenhet, lust att lära genom leken som drivkraft. Målet är att stimulera elevens allsidiga utveckling och tillit till sin egen förmåga att lära genom att utgå från elevens behov och intressen. Vi vill att eleverna känner sig trygga och utvecklar goda kamratrelationer och känner tillhörighet med andra. 

Fritidshem

Fritidshemmet är ett komplement till skolan och  stödjer elevernas utveckling, utvidgar och fördjupar deras kunskaper och erfarenheter samt erbjuder en meningsfull fritid. Eleverna får träna på demokrati och ansvar i praktiken. I vår verksamhet är lek, rörelse och skapande arbete viktiga inslag. Fritidshemmen samverkar med förskoleklassen och grundskolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

På Sävar skola finns fem fritidshemsavdelningar. På tre avdelningar går elever från förskoleklass och årskurs 1 tillsammans. Elever i årskurs 2 går på en avdelning och elever från årskurs 3 och uppåt går på ytterligare en avdelning.

Öppettider

Avdelningen Bävern har ansvaret över såväl öppning som stängning. Fritidshemmet öppnar klockan 06.00. Klockan 16.45 samlas alla fritidsavdelningar, förutom Torpet, på Bävern. All fritidsverksamhet stänger kl 18.00.

Det serveras frukost klockan 07.15 i matsalen. Beroende på skolans sluttider serveras mellanmål i matsalen mellan klockan 13.30-15.15.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark