Kontakta Sävar skola F–9

Sävar skola F–9
Telefon: 090-16 40 66
E-post:

Besöksadress: Drottningvägen 7

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Skolan ligger centralt i Sävar med närhet till både idrottshall, simhall, Sävarån och naturen runt knuten. Våra elever har en god arbetsmiljö och det är ett prioriterat område på skolan. Skolgården har stor yta för utomhuslek som gungor, klätterställningar, fotbollsplaner (vintertid hockeyrink), multisportarena med mera.

En skola med trygga elever som har hög motivation, tillit till sitt lärande och goda studieresultat

Sävar skola skapar gemensamt en miljö där alla vuxna känner ett kollektivt ansvar att se, hjälpa och stötta våra elever. Skolan har engagerade och ambitiösa pedagoger som värderar sitt arbete högt. Vi vill att vårdnadshavare känner sig välkomna, trygga och trivs med verksamhetens innehåll.

Vår vision är är att skolan ska ha trygga elever som har hög motivation, hög tillit till sitt lärande och når goda studieresultat. Det sker genom samsyn, höga positiva förväntningar och en gemensam värdegrund.

Sävar skola arbetar med att ha elevens och barnens bästa i fokus, tilltro till varje elevs förmåga och vilja att utvecklas. Vi tror på kraften i goda relationer med våra elever och vårdnadshavare. Vi värnar om allas lika värde och rätt till lärande. Vi ser misslyckanden som början på ett lärande för våra elever och för skolan.

Gemensamma mål

Sävar skola har i sitt kvalitetsarbete identifierat utvecklingsområden som ett tydligare gemensamt värdegrundsarbete, förbättrad läsförmåga samt trivsel och studiero. 

För att få en mer elevnära och elevaktiv undervisning arbetar vi med kooperativt lärande på hela skolan. Genom det kooperativa lärandet engageras eleverna till att lära med och av varandra. På det sättet stärks eleverna både socialt och kunskapsmässigt.

Förskoleklass och fritids

Förskoleklassen är som en bro mellan förskolan och skolan. På den bron får ditt barn i sin egen takt och med lusten och leken som drivkrafter lära känna skolans värld.

Läs mer om förskoleklass och fritidshem

Sävar elevhälsoteam

På Sävar skola har vi ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagoger samt även studie- och yrkesvägledare för högstadiet.

Läs mer om elevhälsanlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Publicerad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Henrik Bolin