Kontakta Östra Ersbodaskolan F–3 med anpassad grundskola

Östra Ersbodaskolan F–3 med anpassad grundskola
Telefon: 090-16 44 04
E-post:

Besöksadress: Ostvägen 6

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

I skolan ska man känna sig trygg och det gör de flesta elever på Östra Ersbodaskolan, enligt våra elevenkäter. På skolan arbetar engagerad personal som tillsammans med barnen och elevhälsoteamet skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Vi har ett trivsamt klimat på skolan och vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga.

Vår verksamhet

Skolan har förskoleklass och grundskola för årskurserna 1–3 och anpassad grundskola inriktning ämnesområden som består av fem klasser och ett fritidshem. När eleverna på grundskolan börjar årkurs 4 så går dom till Ersängsskolan. I skolans direkta närhet finns Folkets Hus, affär, bibliotek, en stor fotbollsplan och en skog med elljusspår och fina möjligheter till friluftsaktiviteter.

Skolans verksamhet präglas av ett reflekterande arbetssätt vilket märks genom att vi har en ständigt pågående dialog med eleverna kring lärande och utveckling. För att ge elever och föräldrar möjlighet till insikt och delaktighet i lärandet arbetar vi med att konkretisera och tydliggöra våra kursplaner. Eleverna får träna på elevinflytande och att, i takt med stigande, ta ansvar för sitt lärande.

Förskola och fritids

I förskoleklassen får barnen lära känna skolans värld i sin egen takt. Leken står i centrum och de lär sig matematik och språk på ett lustfyllt sätt. Fritidsverksamheten kompletterar skolan och här har barnen möjlighet till både fria och planerade aktiviteter.
Läs mer om förskoleklass och fritids

På Östra Ersbodaskolan accepteras olikheter

Vi jobbar ständigt med både värdegrundsarbete och likabehandling. Här accepteras olikheter och man duger som man är. Rätten att vara trygg är för oss självklar och tillsammans jobbar vi för att förebygga kränkningar och mobbning. Vi har vuxenstyrd rastaktivitet för att inspirera barnen till lek och rörelse. Vårt elevhälsoteam på skolan hjälper elever med särskilda behov att få rätt typ av stöd och hjälp.

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin