Kontakta Östermalmsskolan F–6

Östermalmsskolan F–6
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Kungsgatan 145

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Fritids

Bild

Fritidsverksamheten på Östermalmsskolan är mycket populär, i stort sett alla elever deltar i verksamheten. Vi har relativt små grupper, indelade årskursvis. Detta medför att vi lättare kan möta varje barns förutsättningar och behov. Att vi arbetar årskursvis ger oss också goda möjligheter att samverka med förskoleklass respektive grundskola mot samma målsättning.

Östermalmsskolans fritidshem har gemensamt arbetat fram fyra hörnstenar utifrån nationella styrdokument som verksamheten ska vila på. Dessa är:

  • Social kompetens
  • Lek och rörelser
  • Estetiska uttrycksformer
  • It

På skolan är fritidsavdelningarna indelade efter årskurs. Under skoldagen samverkar skola och fritids och genom detta samarbete får vi fritidspedagoger en helhetsbild av barnet under dagen och kan arbeta utifrån barnets individuella behov och intressen. Fritids kompletterar utbildningen i både förskoleklass och grundskola. Vid elevens utvecklingssamtal deltar både mentorer och fritidspedagoger.

”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.” (14 kap. 2 § Skollagen)

På varje avdelning arbetar utbildad fritidspersonal och  består av både manliga och kvinnliga pedagoger. Samma personalgrupp följer eleverna från årskurs 1 till årskurs 3 vilket vi ser skapar trygghet i elevgruppen och hos vårdnadshavare. Vi har under fritidstiden tillgång till både skolans och fritids lokaler. Fritids lokaler och klassrummen ligger i anslutning till varandra vilket ger eleverna sammanhang.

Röda trådenlänk till annan webbplats

Vår ungdomsgård - Cubix

Cubix är en ungdomsgård för eleverna på Östermalmsskolan, årskurs 4- 6. Cubix har öppet under fem tillfällen/termin.. Personalen som arbetar på Cubix har pedagogisk utbildning. Vi har aktiviteter på Cubix som barnen och personalen tillsammans har planerat, som t.ex. pingisturnering, pizzakväll, mörkerkurragömma, disco, filmkväll etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2020
Publicerad: 9 maj 2017
Sidan publicerad av: Lars Näslund