Kontakta Östermalmsskolan F–6

Östermalmsskolan F–6
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Kungsgatan 145

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Trygghet och trivsel

Östermalmsskolan genomsyras av stor trygghet och trivsel. Vår likabehandlingsplan är ett levande, och i högsta grad viktigt dokument för eleverna. Alla medverkar i trygghetsarbetet genom klassråd varje vecka med kontinuerliga elevråd samt via enkäter där synpunkter och önskemål framförs. Vi har också årliga trygghetsvandringar där eleverna kartlägger trygga och otrygga platser på skolan. Värdegrunden konkretiseras genom händerna. Den vänstra handen står för grundläggande värden och den högra visar på hur vi tillämpar, våra trivsel- eller ordningsregler.

Vidare arbetar vi ständigt med att utveckla arbetsklimatet, tryggheten och trivseln. Detta sker bland annat genom att arbeta klassöverskridande på olika sätt.

Vi lär för livet

Vårt mål är att stimulera det livlånga lärandet där vi ger eleverna verktyg för att att möta framtidens behov. Hos oss på Östermalmsskolan får eleven stöd utifrån sina styrkor och utvecklingsområden. Våra kompetenta och erfarna pedagoger samarbetar för att ge varje barn de bästa förutsättningarna.

Fritidsverksamheten på Östermalmsskolan är mycket populär, i stort sett alla elever deltar i verksamheten. Vi har relativt små grupper, indelade årskursvis. Detta medför att vi lättare kan möta varje barns förutsättningar och behov.

Läs mer om fritidsverksamheten.

Ordningsregler
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin