Kontakta Innertavle skola F–5

Innertavle skola F–5
Telefon: 090-16 27 66
E-post:

Besöksadress: Innertavle 29

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Innertavle är en gammal jordbruksby som ligger cirka sju kilometer nordost om Umeå centrum. Skolan ligger vackert till, nära Innertavleån. Utemiljön är omväxlande med skogen inpå knuten. Det finns möjligheter för elever att leka både på skolgården och i skogen. Vår skola präglas av närhet och trivsel , där alla känner varandra väl.

En trygg skola

Kreativitet

Vi strävar efter att ta tillvara och vara lyhörda för elevernas egna idéer. Vi vill ge eleverna möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt t.ex. skrivande, bild, digitala verktyg, drama, rörelse och musik.

Samverkan

Skolan och förskolan arbetar tillsammans för att stärka barnens/elevernas trygghet och gemenskap.
Fritidshemmet och förskoleklassen har en verksamhet tillsammans med förskolans femåringar. I de yngre åldrarna finns en fadderverksamhet. Vi har temaarbeten och samverkansprojekt med andra skolor inom Östra skolområdet men också mellan årskurserna där elever i årskurs 1-3 läser för barnen i förskolan och årskurs 4 läser för barn i förskoleklassen.

Vi bemöter alla elever och vuxna på ett positivt sätt och uppmärksammar alla elever varje morgon.Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och konflikthantering när konflikter dyker upp.Vi har ”Trygghetsråd” (två elever per klass från årskurs 2-5) som träffas en gång i månaden för att arbeta med trygghetsfrämjande frågor samtidigt som vi har rastvärdar ute på varje rast.Vi genomför återkommande utvärderingar samt en trivselenkät varje termin.Vi skickar hem veckoinformation, kontaktbok samt uppmanar föräldrar att höra av sig så fort de undrar över något.Innertavle skola har två speciallärare och förstelärare och 100 % behöriga pedagoger i skola och skolbarnomsorg.

Höga förväntningar, bemötande och inflytande

Vi har höga förväntningar på våra elever samtidigt som vi strävar efter att ge alla elever möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter att öka elevernas delaktighet i och inflytande över sitt eget lärande. De backas upp av engagerade pedagoger. Hos oss råder det nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Vi bemöter varandra på ett positivt sätt samt bejakar och försöker lyfta fram de positiva egenskaperna hos varje elev. I den dagliga undervisningen arbetar vi med att utveckla elevernas förmåga att utöva inflytande och ansvar. Vi har elevråd, klassråd, miljö- och matråd samt trygghetsråd.
Likabehanlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. , 426.9 kB.

För dig som vårdnadshavare

Citat från elever i årskurs 5 om det bästa med Innertavle skola:

"…att vi har nära till skog och mark. Jag själv älskar natur och tycker att det är väldigt härligt att kunna gå till en stor skog på rasten. Men det är också bra att Innertavle skola ligger i en by vilket gör att man känner alla och det blir en härlig stämning."

"…att vi kan hitta på så många roliga saker att göra och att på denna skola så gör man lektionerna roliga och alla ämnen kanske inte är ens favorit, men de flesta lektioner blir roliga även om det inte är ens favoritämne."

"…att alla lärare är så snälla och att lärarna har tid för alla. För att om man är stora klasser och en större skola så blir det svårare för alla lärare att hjälpa."

På Innertavle skola strävar vi efter att skapa en bra relation med elever och vårdnadshavare. Vi genomför inskolningssamtal när våra elever börjar skolan samt utvecklingssamtal varje termin genom alla skolår. Kontinuerlig information till vårdnadshavarna sker i veckobrev som läggs upp på Unikum varje vecka. Där finns även all annan aktuell information samt dokumentation från utvecklingssamtal. Utöver detta har vi föräldramöten varje höst i alla klasser där vårdnadshavarna får ta del av information, ställa frågor samt har möjlighet till diskussioner.

Vi samarbetar även med vårdnadshavarna i form av vårt Skolråd där två vårdnadshavare representerar varje klass (ordinarie och suppleant). Det är ett forum där rektor, vårdnadshavare och skolpersonal möts och diskuterar aktuella frågor.

På vår skola får man vara den man är!
Vi respekterar att vi alla är lika, olika och unika!
Jag ser dig. Du ser mig.
Vi ser varandra!

Vill du veta mer om vår skola?

Kontakta Jan Niska, rektor, på telefon 0730-61 07 76 eller lärarrummet på telefon 090-16 27 66.

Mer om varför du ska välja en kommunal skola Länk till annan webbplats.

Fakta om skolan

Elever på vår skola har ett planerat skolspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ger förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. Ett skolspår kan omfatta en eller flera skolor. Läs om vilket skolspår som erbjuds för elever på denna skola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Antal elever

Antal klasser

Antal paralleller inom samma årskurs

108

6

1

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2024
Sidan publicerad av: Linda Sten