Kontakta Hissjö skola F–6

Hissjö skola F–6
Telefon: 090-16 28 91
E-post:

Besöksadress: Hissjö 505

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Hissjö skola ligger 14 kilometer nordväst om Umeå efter väg 363. Skolenheten består av förskoleklass, skola 1–6, samt fritids.  Eleverna kommer främst från Hissjö och de nära liggande byarna Tjälamark, Håkmark, Haddingen, Lillsjöberg, Salomonsbesök, Kulla och Strömsör. Några bor även i stan. Vår skola har tillgång till egen specialpedagog.

Hissjö skola, fritids och förskolan Pluto ligger i anslutning till varandra. Enheterna samarbetar och jobbar för en röd tråd mellan barn och elever.

Våra olikheter är vår styrka

Vi har en gemensamt utarbetad värdegrund på Hissjö skola. Elevrådet har presenterat förslaget för alla klasser på skolan som har fått komma med synpunkter och utifrån förslagen har det arbetats fram en plan för värdegrundsarbetet på skolan. Värdegrundssolen finns uppsatt i alla klassrum på skolan och värdegrundsorden diskuteras med eleverna.

Traditioner

I Hissjö ser vi traditioner som värdefulla inslag i verksamheten som svetsar samman barn och vuxna. Under året har vi t ex värdegrundsveckor, temaveckor, nobellunch, lucia, skridskoveckor, skidveckor, sakbytardag.

Läs mer om våra traditioner här

Vår kvalitet

Hissjö skolenhet ska vara en plats som kännetecknas av glädje, trygghet och trivsel. Alla barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt, både socialt och kunskapsmässigt, och känna tilltro till sin egen förmåga.

Barn och elever ska ges utrymme att utvecklas olika genom att med sina olikheter berika vårt samhälle. Hissjö skolenhet arbetar utifrån strukturer som stödjer analysarbetet av resultat- och måluppfyllelse. Inkludering främjas genom att öka kunskapen bland pedagoger om hur inkludering främjas i syfte att bättre möta barnens olika behov av stöd i klassrummet (SKOLFS 2010:37, LGR 11). Lärandet vidareutvecklas genom att implementera formativa undervisningsformer (Hattie, 2009), (Wingborg, 2012) samt möta varje barns enskilda behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin