Kontakta Hagaskolan F–9 med anpassad grundskola

Hagaskolan F–9 med anpassad grundskola
Telefon: 090-16 26 83
E-post:

Besöksadress: Utmarksvägen 1

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Åk 7-9 på Hagaskolan

Bild

Vad är speciellt med 7-9 på Hagaskolan?

Lärarna på Hagaskolan är behöriga, engagerade och flexibla. Vi vet och visar att alla elever kan lära. Vi använder en bred uppsättning av metoder, verktyg och våra goda ämneskunskaper i vår undervisning. Genom tydligt ledarskap utmanar vi våra elever och skapar förtroendefulla relationer. Vi organiserar undervisningen efter elevernas behov och skapar förutsättningar för eleverna att vara med och påverka undervisningen. Elevernas erfarenheter och kunskaper är en utgångspunkt i undervisningen.

Lokalerna

Vi har fräscha lokaler med centralt läge, egen biograf, läcker cafeteria, aktivt bibliotek och en välutrustad idrottshall med avancerad klättervägg, gym och danssal.

Vi trivs tillsammans

Engagerad personal, positiv attityd och ständig dialog. Det är våra byggstenar i arbetet med att stötta ungdomar i deras utveckling. Tillsammans med våra elever formar vi en bra stämning och en kreativ miljö. För oss är det viktigt att alla skall få vara precis som de är. Hagaskolans sammansvetsade elevvårdsteam arbetar för att främja hälsa och lärande hos eleverna. Teamet består av skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, resurspedagog och rektor.

Hagalektion

Tillsammans med eleverna bestämmer vi varje år hur samtliga lektioner på Hagaskolan skall börja och avslutas. Vi skapar på så sätt en gemensam studiestruktur som stödjer eleverna i deras lärande, sociala utveckling och skolgång.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2020
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin