Kontakta Ersängsskolan F–9 med anpassad grundskola

Ersängsskolan F–9 med anpassad grundskola
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Ostvägen 20

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Här ska alla klara kunskapskraven

På skolan står lärande och kunskap i centrum. Målet är att alla elever ska klara kunskapskraven men också att de ska ha god självkänsla, vara kreativa, kunna samarbeta, ta egna initiativ och ta ansvar.

I skolans värld pratar man om meritvärde, vilket är summan av en elevs 16 bästa betyg från grundskolan. Meritvärdet i årskurs 9 på Ersängsskolan visar minst skillnad mellan pojkar och flickor sett över hela Umeå kommuns högstadier, inklusive friskolorna. Ersäng har också bland de högsta meritvärdena i Umeå om jämförelsen görs med hänsyn till faktorer som föräldrars utbildningsbakgrund, andel nyanlända och andel pojkar och flickor. Det är ett gott betyg som vi är stolta över!

Behöriga lärare

På vår skola är alla lärare behöriga och vi satsar på ett språkutvecklande arbetssätt från förskoleklass till årskurs 9.

Skolbiblioteket ska också stödja elevernas lärande, bidra till mera läsning och utveckla informationskompetensen. I vår skolbiblioteksplan kan du läsa mer om hur skolbibliotekarierna och pedagogerna arbetar tillsammans för att stödja lärandet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2024
Sidan publicerad av: Mona Larsson