Kontakta Ersängsskolan F–9 med anpassad grundskola

Ersängsskolan F–9 med anpassad grundskola
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Ostvägen 20

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Förskoleklass och fritidshem

På Ersängsskolan finns två förskollärare som ansvarar för förskoleklassens planering och verksamhet. I förskoleklassen använder vi oss av den så kallade Bornholmsmodellen när vi lär barnen att läsa, vilket är en lekfull och effektiv metod med goda resultat. För att barnen ska känna sig väl till rätta när de börjar årskurs 1 sker även ett gott samarbete med lärarna på lågstadiet och fritidspedagogerna.

På skolan finns tre fritidshemsavdelningar för elever upp till 13 år som erbjuds före och efter skoldagens slut. Personalen på fritidshemmet arbetar också under elevernas skoldag i de yngre årskurserna, vilket ger oss en samlad bild av elevens hela skoldag. Fritidshemmet arbetar utifrån läroplanen och elevernas lek, social kompetens, lust, skapande och nyfikenhet står i fokus. En fritidsavdelning hör till anpassad grundskola och två avdelningar hör till grundskolan.

Inför en ny hösttermin har förskoleklassen öppet hus. Då är vårdnadshavare inbjudna för att kika på lokalerna och få information om förskoleklassen. I maj sker inskolning för de blivande eleverna och i augusti hålls ett föräldramöte i samband med terminsstart.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin