Kontakta Ersängsskolan F–9 med anpassad grundskola

Ersängsskolan F–9 med anpassad grundskola
Telefon: 090-16 10 00
E-post:

Besöksadress: Ostvägen 20

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

En mångkulturell miljö skapar förståelse

Bild

Olikheter ger möjligheter och mångfald likaså. En skola som är mångkulturell speglar samhället i övrigt och ger eleverna viktiga verktyg inför framtiden. Genom att träffa ungdomar från hela världen får eleverna större förståelse för olika sätt att vara.

På Ersängsskolan samsas en mängd olika kulturer i en härlig mix och varje klass har SVA-lärare knutna till sig (SVA står för Svenska som andraspråk).

På skolan finns även anpassad grundskola inriktning ämnesområden för elever i årskurs 1–10 samt en fritidshemsavdelning. Den är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning och verksamheten är individuellt anpassad. Klasserna består av 4–6 elever och varje grupp har utbildade specialpedagoger och elevassistenter.

Anpassad grundskola inriktning ämnesområden arbetar med fem områden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning, och eleverna samverkar med andra elever i skolan genom exempelvis friluftsdagar, konserter, fritidshemsverksamhet, avslutningar och andra aktiviteter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2022
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin