Frågor och svar om nya skolan

Kontakta Carlslundsskolan 7–9 med anpassad grundskola

Carlslundsskolan 7–9 med anpassad grundskola

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Här har vi samlat frågor och svar om grundskola och anpassad grundskola på Carlslundsskolan.

Har du en fråga du vill ha svar på; mejla carlslund@umea.se

Frågor och svar om hela skolan

Bygget fortskrider enligt plan. Det innebär att i juni 2024 räknar man med att vara klar och då ska även fotbollsplanen vara klar.

Processen med att ta fram planritningar för Carlslundsskolan påbörjades februari 2020. Processen kallas programskede och har letts av byggprojektledare Oskar Johansson och har inneburit omfattande dialoger med rektorer, representanter för elevhälsans professioner samt lärare där särskild vikt lagts vid ämnessalar och specialsalar. Dialoger har även genomförts med övriga verksamheter som berörs, till exempel måltidsservice, lokalvård, fastighet samt stöd och omsorg. 

Ja, inne i skolan ligger ett skolbibliotek som kommer att vara bemannat av en skolbibliotekarie.

I grundskolans klassrum kommer det att finnas projektorer. I klassrum för anpassad grundskola kommer det att finnas smartboards.

Det kommer att finnas en löparbana på ena långsidan som ska användas i idrottsundervisningen. I slutet av löparbanorna finns det även en längdhoppsgrop. För längre löparbanor hänvisar Umeå kommuns Fritid till deras friidrottsanläggningar.

På skolgården kommer det att finnas en amfiteater, liknande den som finns i Broparken. Det finns en multiarena för basket, pingisbord, boulderblocks och parkourrails.  Det kommer finnas ett särskilt område avsedd för anpassad grundskola med pergola, sittytor och gungor.

I anslutning till skolgården finns en konstgräsplan som är inhägnad.

Nej, men skolrestaurangen är byggd för att kunna nyttjas vid större sammankomster.

Det finns cirka 600 platser för cykel.

Det finns busshållplats cirka 200 meter från skolan på Glimmervägen. 

För frågor om vägbygget eller passage till Carlslundsskolan, se frågor och svar samt kontaktperson på kommunens hemsida: Malmvägen - Umeå kommun (umea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om Grundskola

Klasserna till årskurs 7 på Carlslundsskolan kommer alltid att göras om och elever från olika skolor blandas i nya klasser. Klassindelningar genomförs i samarbete med överlämnande skolors personal och elevhälsa med fokus på trygghet och måluppfyllelse. Överlämnande skolor har goda kunskaper om elevernas behov. Eleverna kommer inte att få önska vilka andra elever de vill ha i sin klass.

Idag går det totalt 171 elever i årskurs 6 på Carlshöjdsskolan och Sjöfruskolan. Elever som ska börja åk 7 på Carlslundsskolan söker skola och om det är fler sökande än antal platser sker urval enligt kommunens urvalsregler. Antalet sökande elever avgör hur många klasser det kommer att bli i årskurs 7 under läsåret 24/25.

 

Du som vårdnadshavare lämnar önskemål om skola efter årsskiftet, du kommer att få ett brev i postlådan när det närmar sig.

I varje årskurs finns det sex (6) paralleller. Klassrummen är byggda för att kunna ta emot maximalt 30 elever. Det innebär att det maximalt kommer kunna vara 180 elever i varje årskurs. Det är rektor som beslutar om skolans inre organisation inklusive antal elever per klass. 

Under läsåret 24/25 så startar inte Carlslundsskolan med maximalt antal elever. I årskurs 9 startar fyra klasser och i årskurs 8 startar sex klasser.

För årskurs 7 kommer antalet sökande avgöra hur många klasser som startas upp men där är inriktningen att starta med sex parallella klasser.

Utgångspunkten är att eleverna ska få så få lärarbyten som möjligt, men det kommer att behöva bli vissa lärarbyten när skolorna slås samman.

Fler nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2023
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin