Kontakta Yttersjö

Yttersjö
Telefon: 090-16 50 24
E-post:

Besöksadress: Yttersjö 113

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Våra värdeord

Bild

Delaktighet, tilltro och trygghet. Det är våra tre värdeord.

Med delaktighet menar vi att barnet ska få uttrycka sina tankar, viljeyttringar och känslor, att bli lyssnad på men att också lyssna till andra och att få möjlighet att påverka sin dag i förskolan.

Med tilltro menar vi att barnet får tid att utveckla sina förmågor. Vi uppmuntrar barnet att ta egna initiativ och prova nya utmaningar.

Trygghet bygger på goda relationer mellan barn och vuxna, mellan ett barn och ett annat barn och mellan vuxna baserat på öppenhet, ärlighet och tillit.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin