Kontakta Yttersjö

Yttersjö
Telefon: 090-16 50 24
E-post:

Besöksadress: Yttersjö 113

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Teman som utvecklar

Bild

Ofta jobbar vi i förskolan med olika teman som omfattar hela förskolan på barnens olika villkor, det kan handla om matematik, skapande, sagor eller något annat planerat tema som löper över lite längre tid. Dagligen läser vi böcker och sagor som kan kopplas samman till aktuella teman såsom årstider, kultur, känslor eller djur. Barnens nyfikenhet leder till samtal och genom att arbeta med drama kan vi göra innehållet mer begripligt och levande för barnen. 

Vi arbetar med matematik utifrån barnens ålder där de små barnen kan göra jämförelser med sig själv för att få förståelse för längd, höjd, framför och bakom. De äldre barnen kan använda olika måttenheter och uppdrag. För att skapa samhörighet mellan avdelningarna försöker vi hålla gemensamma ämnen och ta tillfället i akt för att träffas och sjunga tillsammans eller göra gemensamma aktiviteter. Sångsamling är en sådan aktivitet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt