Kontakta Yttersjö

Yttersjö
Telefon: 090-16 50 24
E-post:

Besöksadress: Yttersjö 113

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

En förskola i ständig utveckling

Bild

För att skapa delaktighet bland personal ingår de i olika grupper och nätverk. Vi har en utvecklingsgrupp, nätverk för hållbar utveckling, barnomsorg och IT-frågor med flera. På det sättet arbetar vi med helheten och har inplanerad tid för reflektion var tredje vecka så att vi kan sträva till att utveckla vårt pedagogiska arbete. Vi använder digitala verktyg, exempelvis läsplatta, för att dokumentera, minnas och reflektera över vårt arbete. Bilder är ett sätt att minnas och ger ett fantastiskt stöd för att åstadkomma reflektion och utveckling tillsammans med barnen.  

Föräldrar bjuds in till föräldramöten och har representation i förskoleråd (3 gånger/år) där man får en inblick i vad som är på gång och vad som händer inom förskolan. Där får vi tillfälle att fördjupa vår information om temaarbeten och inhämta föräldrars återkoppling på hur verksamheten bedrivs och kan utvecklas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt