Kontakta Tavelsjö

Tavelsjö
Telefon: 090-16 27 55
E-post:

Besöksadress: Stenhagsvägen 8–10

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Tavelsjö förskola ligger vid Tavelsjön, nära vatten, skog och ängar, vilket innebär att natur och miljö är en självklar profil.

I verksamheten utgår vi från ett undersökande förhållningssätt, där olikheter uppmuntras och utmanas. Med hjälp av åldersnära grupper och föränderliga pedagogiska miljöer, många olika uttrycksformer och aktiviteter, skapar vi förutsättningar för att förstå, förundras, upptäcka, leka och lära för livet.

Ett resursrikt barn

På Tavelsjö förskola arbetar vi utifrån att barnet vet mycket och har mycket att bidra med, ett resursrikt och nyfiket barn. Varje barn ska mötas som en medmänniska, med egna behov och intressen. Vi ser barn som medskapare av sin egen kunskap och sitt eget lärande, där gruppen är en tillgång för lusten att utforska och lära.

Medforskande pedagoger

Med hjälp av pedagogisk dokumentation får vi syn på och utvecklar förutsättningar för barns lärande. Vi visar vilka förmågor varje enskilt barn har, samt den kapacitet en grupp barn skapar tillsammans. Genom pedagogisk dokumentation tar vi till vara barnens perspektiv, tankar, frågor, teorier och upplevelser för att skapa lust och utmaningar.

Ett gemensamt uppdrag

Enligt förskolans uppdrag ska alla inkluderas i en gemenskap, barn, familjer och pedagoger. På Tavelsjö förskola arbetar vi med en verksamhet där alla är en viktig del i denna gemenskap och där vi alltid utgår ifrån barnets bästa.
Läs mer om introduktion här. Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2023
Sidan publicerad av: Catarina Ahlstrand