Kontakta Svidjan

Svidjan
Telefon: 090-16 22 65
E-post:

Besöksadress: Svidjevägen 4

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Trygghet och introduktion

För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande och våra pedagoger utgår hela tiden från barnens egna behov. Barn lär sig i samspel med andra och vi erbjuder kreativa aktiviteter över tid och med kontinuitet. Barnen ges tillfälle att prova och undersöka om och om igen och på så sätt lär de sig på ett lustfyllt sätt.

Två gånger per termin bjuds föräldrarepresentanter in till förskoleråd för att diskutera bland annat barngrupper, utemiljö, säkerhet, verksamhetsfrågor, ekonomi samt personalförändringar.

Introduktion

Att börja förskolan är för vissa som att kliva in i en ny och spännande värld, andra har redan erfarenheten av vad det innebär. Vårt mål med introduktionen är att barnet ska känna trygghet och att föräldern får inblick i verksamheten. Under dessa dagar får pedagogerna möjlighet att lära känna barnet och er föräldrar.

För att lägga grunden till en så bra introduktion som möjligt börjar vi första dagen med ett kortare besök. Introduktionsperioden kan variera, som förälder får man räkna med cirka 2 veckor. Hur lång introduktionen blir baseras oftast på barnets tidigare erfarenheter.

Att tänka på innan introduktionen

Det kan vara bra att lägga grunden för samma rutiner hemma som på förskolan. Frukost serveras kl. 08.00 i form av fil eller gröt. Klockan 11.00  serveras lunchen som vi får från köket på Böleängsskolan. Efter lunchen sover de yngre barnen utomhus i egen vagn. Mellanmål serveras kl. 14.00.

Introduktionsdag 1: Förskolan bjuder in er tillsammans med ert/era barn på ett besök under ca 1 timme.

Kommande dagar: Introduktionstiderna utökas succesivt under introduktionsperioden utifrån barnets behov. När det väl är dags för er att lämna ert barn på förskolan är det viktigt att ni föräldrar tydligt visar för barnet när det är tid för er att gå och att ni fullföljer ett avsked. Tänk på att långa och tveksamma avsked kan vara jobbiga och göra barnen osäkra.

När introduktionen är klar och föräldrarna börjar arbeta bör man ha i åtanke att barnet befinner sig i en ny miljö med många barn och vuxna. Därför rekommenderar vi att försöka ha kortare dagar barnets första tid på förskolan. Det är viktigt att vi har en öppen dialog där ditt barn står i centrum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2023
Sidan publicerad av: Olivia Lindmark